Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ VII

(Banker.vn) Ngày 10/12/2020, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (HHNH) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2020-2024), với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Bộ Nội vụ, các tổ chức hội viên và các đại biểu khách mời.

Đại hội đã bầu Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII với 13 thành viên, trong đó: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đảm nhiệm chức vụ ngân hàng Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII. Đồng thời, đại biểu đã thông qua phương hướng hoạt động Nhiệm kỳ VII. Trong phiên họp thứ nhất Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII, hội đồng đã bầu ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch HĐTV Agribank là Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng nhiệm kỳ VII; và ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế - NHNN, làm Tổng Thư ký.

Các thành viên Hội đồng Hiệp hội, Ban Kiểm tra và Tổng Thư ký Hiệp hội nhệm kỳ VII

Hội đồng Hiệp hội nhiệm kỳ VI đã thành công tốt đẹp

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VI và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ VII của HHNH, được ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Thư ký HHNH nhiệm kỳ VI trình bày cho biết, nhiệm kỳ VI, HHNH đồng hành cùng các tổ chức hội viên, nỗ lực hoạt động, triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra,  HHNH nhiệm kỳ VI đã có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp, các hoạt động chính đều được triển khai đồng bộ, tích cực, đem lại những kết quả đáng khích lệ, ghi lại những dấu ấn đặc biệt, nổi bật như: Tích cực tham gia đóng góp vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, thực hiện tốt vai trò liên kết hội viên, tăng cường công tác đào tạo; hỗ trợ tích cực cho tổ chức hội viên giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động; Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ phiên bản điện tử ra đời và hoạt động hiệu quả; tổ chức thành công Hội nghị thường niên HNH ASEAN lần thứ 47 tại Đà Nẵng; kỷ niệm 25 năm thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; kết nạp được thêm 27 tổ chức hội viên mới, đưa tổng số hội viên lên 73 tổ chức, ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng…Vai trò, vị thế và uy tín của HHNH được nâng cao.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Tổng Thư ký HHNH nhiệm kfỳ VI phát biểu

Công tác truyền thông của Hiệp hội cũng được đẩy mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ việc thông tin, tuyên truyền và vận động hội viên, góp phần đắc lực vào công tác truyền thông chung của ngành Ngân hàng. Bên cạnh đó, công tác đào tạo, tập huấn của Hiệp hội cũng được chú trọng, qua đó đáp ứng sát đúng nhu cầu của các tổ chức hội viên.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Ngân hàng BIDV, Chủ tịch HHNH nhiệm kỳ VI, cho biết, nhiều việc mới, trọng tâm mang tính nền tảng đã được triển khai trong nhiệm kỳ, vai trò và uy tín của Hiệp hội ngày càng được nâng lên, được Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan, các tổ chức Hiệp hội, Định chế tài chính trong và ngoài nước ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VI phát biểu

Thay mặt ban lãnh đạo NHNN, Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn ghi nhận và biểu dương những kết quả HHNH nhiệm kỳ VI đã đạt được. Theo Phó Thống đốc, trong nhiệm kỳ vừa qua, HHNH đã góp phần trong việc tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, Nhà nước, của NHNN, các văn bản quan trọng liên quan hoạt động ngân hàng cho các tổ chức hội viên. Hiệp hội cũng cùng với NHNN xây dựng, ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức trong hoạt động ngân hàng và được triển khai rất hiệu quả hoạt động này.

Các kết quả Hiệp hội đạt được rất ấn tượng, đặc biệt trên các hoạt động chức năng chính của Hiệp hội, thể hiện rất tốt vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên. Qua báo cáo cho thấy sự tham gia tích cực trong quá trình góp ý, hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật, nghị định Chính phủ, thông tư các bộ, ngành có liên quan tới hoạt động ngân hàng. “Con số 200 văn bản của HHNH cũng như các tổ chức hội viên tham gia ý kiến trong nhiệm kỳ vừa qua là con số lớn, thể hiện sức lực đóng góp tích cực”, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn phát biểu

Cũng theo Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn, các hoạt động khác của HHNH được triển khai khá toàn diện. Bên cạnh phát triển hội viên, Hiệp hội đã đẩy mạnh phát triển các tổ chức trực thuộc Hiệp hội, các câu lạc bộ, chi hội trực thuộc được đổi mới, củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Đánh giá cao kết quả HHNH nhiệm kỳ VI đã đạt được trên tất cả các mặt hoạt động, bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết, qua công tác kiểm tra cũng như công tác quản lý Nhà nước, HHNH được Bộ Nội vụ đánh giá là một trong những hiệp hội hoạt động có hiệu quả, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật… Đồng thời, cũng là một trong những hiệp hội có rất nhiều đóng góp trong ngành, đặc biệt trong việc tham vấn về mặt chính sách trong lĩnh vực tiền tệ.

Bà Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ, Bộ Nội vụ phát biểu

Xây dựng HHNH hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn nữa

Mặc dù đạt được nhiều dấu ấn tích cực, tuy nhiên tại Đại hội, ông Phan Đức Tú cũng thẳng thắn cho rằng: “So với yêu cầu nhiệm vụ, với vai trò cần có và với kỳ vọng của các tổ chức hội viên, thì Hiệp hội còn rất nhiều việc phải làm. Vì vậy, nhiệm vụ của Đại hội kỳ này phải đánh giá đầy đủ những mặt được, những hạn chế trong hoạt động nhiệm kỳ VI, thảo luận đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VII, xây dựng Hiệp hội hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ tốt nhất quyền lợi của hội viên; nâng cao uy tín của Hiệp hội trong cộng đồng xã hội ở Việt Nam và trong khu vực”.

Quang cảnh hội nghị

Đồng tình với các hạn chế được Hiệp hội nêu trong báo cáo, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho rằng, đây cũng là điểm rất quan trọng, làm cơ sở cho Hội đồng   HNHHnhiệm kỳ VII và cơ quan thường trực Hiệp hội có giải pháp cụ thể để khắc phục những nội dung này cho hoạt động hiệu quả hơn thời gian tới.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thống đốc đề nghị HHNH cần tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm, như:

Thứ nhất, tiếp tục bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, NHNN để triển khai trong Hiệp hội cũng như các tổ chức hội viên. Đây là điểm rất quan trọng, nội dung này đã được Hiệp hội làm rất tốt nhiệm kỳ vừa qua, cần tiếp tục phát huy nhiệm kỳ tới.

Thứ hai, HHNH nhiệm kỳ vừa qua làm rất tốt việc góp ý, tham vấn chính sách, đặc biệt là các chính sác liên quan đến hoạt động ngân hàng, cũng như giải quyết những khó khăn, vướng mắc, các đề xuất, kiến nghị của các tổ chức hội viên… Do đó, nhiệm kỳ VII các hoạt động này cần đẩy mạnh hơn nữa. Đồng thời, Phó Thống đốc cũng nghị, trong quá trình NHNN tham vấn lấy ý kiến, Hiệp hội cần quan tâm hơn, có ý kiến sâu sát hơn từ giai đoạn xây dựng chính sách để khi ban hành các chính sách, các quy định sẽ có tính khả thi cao, phù hợp với bối cảnh xã hội, điều kiện ở Việt Nam.

Thứ ba, Hiệp hội Ngân hàng phát huy hơn nữa nguồn lực của các hội viên để có tiếng nói quan trọng, đóng góp cao hơn trong triển khai chính sách của Đảng, Nhà nước, NHNN, đưa chính sách vào cuộc sống.

Thứ tư, Các câu lạc bộ, chi hội của Hiệp hội thời gian qua đã hoạt động rất hiệu quả, đề nghị Hiệp hội tiếp tục chú trọng hoạt động này , vì đây là nguồn lực quan trọng, góp phần cho hoạt động Hiệp hội Ngân hàng hiệu quả hơn.

Thứ năm, công tác truyền thông của Hiệp hội cũng đã tích cực nhưng kết quả chưa được như mong muốn. Nhiệm kỳ VII, Hiệp Hội cần chú trọng hơn công tác truyền thông, phát huy hơn nguồn lực này cùng với NHNN truyền thông cho xã hội hiểu hơn, hiểu đúng về thực tế hoạt động ngân hàng, truyền tải tới công chúng hình ảnh trung thực nhất, chính xác nhất về hoạt động ngân hàng.

Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam nhiệm kỳ VII phát biểu

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo về hoạt động của Hiệp hội, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hội đồng HHNH nhiệm kỳ VII cho biết, HHNH nhiệm kỳ VII cam kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả cao nhất đối với các chỉ đạo từ NHNN và Bộ Nội vụ, và sẽ gắn vào quá trình thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ tới. “Với những kết quả trên, Đại hội HHNH nhiệm kỳ VII (2020-2024) đã thành công tốt đẹp”, ông Phạm Đức Ấn nhấn mạnh.

HHNH hiện có 73 tổ chức hội viên, bao gồm 58 hội viên chính thức, 10 hội viên liên kết và 5 hội viên danh dự; trong đó có 40 ngân hàng thương mại, 11 công ty tài chính, 4 định chế tài chính khác, 13 công ty Fintech và 5 tổ chức khác có hoạt động liên quan đến lĩnh vực ngân hàng.

Quy mô và chất lượng hoạt động của các tổ chức hội viên cũng ngày càng tăng lên, giữ ví trí chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng, quản lý khối tài sản xã hội rất lớn với tổng tài sản đến nay chiếm gần 90% toàn ngành (trên 11,6 triệu tỷ đồng), vốn điều lệ chiếm 82% toàn ngành (515 nghìn tỷ đồng).

HHNH là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng ASEAN kể từ năm 1995, đối tác của Hiệp hội Ngân hàng châu Á và có quan hệ hợp tác với nhiều HHNH khác như HHNH Nga, Italia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)… và nhiều tổ chức quốc tế có uy tín.

Đại hội trao tặng Kỷ niệm chương và quà cho các thành viên Ban Trù bị thành lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hiệp hội qua các thời kỳ.

Tri ân các thành viên Hội đồng Hiệp hội có tham gia đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ VI

Ngô Hải - Bảo Đăng - Huy Hoàng - Tạ Dũng

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: