HDBank được thành lập 5 chi nhánh

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã có văn bản số 2067/NHNN-TTGSNH về việc chấp thuận thành lập chi nhánh: Trà Vinh, Quảng Trị, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng của Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank).

Theo đó, Thống đốc chấp thuận đề nghị thành lập 05 chi nhánh của HDBank với tên, địa chỉ như sau:

1. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Trà Vinh

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Trà Vinh.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Trà Vinh.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Tra Vinh Branch.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HDBank – Tra Vinh Branch.

Địa chỉ: Số 540 Phan Đình Phùng, khóm 3, phường 6, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

2. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quảng Trị

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quảng Trị.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Quảng Trị.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Quang Tri Branch.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HDBank – Quang Tri Branch

Địa chỉ: Khu số 02, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tuyên Quang

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tuyên Quang.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Tuyên Quang.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Tuyen Quang Branch.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HDBank – Tuyen Quang Branch.

Địa chỉ: Tổ 16, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

4. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Yên Bái

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Yên Bái.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Yên Bái.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Yen Bai Branch.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HDBank – Yen Bai Branch.

Địa chỉ: Tổ 35, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

5. Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Cao Bằng

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Cao Bằng.

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Phát triển TP.Hồ Chí Minh – Chi nhánh Cao Bằng.

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank – Cao Bang Branch.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: HDBank – Cao Bang Branch.

Địa chỉ: Phố Nguyễn Du, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.

NHNN yêu cầu, HDBank có trách nhiệm thực hiện các thủ tục khai trương hoạt động, đăng ký, đăng báo đối với các chi nhánh đã được chấp thuận thành lập nêu trên theo quy định tại Thông tư số 21/2013/TT-NHNN ngày 9/9/2013 của Thống đốc NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của NHTM và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký các văn bản này, HDBank phải khai trương hoạt động các chi nhánh được chấp thuận thành lập nêu trên. Quá thời hạn này, văn bản chấp thuận của NHNN đương nhiên hết hiệu lực.

P.V

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ