Hành vi nào bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá?

(Banker.vn) Tại dự thảo Nghị định về hoạt động mua bán hàng hóa, Bộ Công Thương đề xuất các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.
Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân Hỏi đáp Giao dịch Hàng hóa (Số 60): Mua bán hợp đồng hàng hóa phái sinh

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 51/2018/NĐ-CP ngày 09/4/2018.

Tại dự thảo Nghị định về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch hàng hóa, Bộ Công Thương đề xuất các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá.

Theo dự thảo Nghị định, các hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá quy định tại điểm d khoản 2 Điều 71 Luật Thương mại bao gồm:

Trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện hành vi gian lận, lừa đảo, làm giả tài liệu, tạo dựng thông tin sai sự thật hoặc công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin hoặc bỏ sót thông tin cần thiết gây hiểu nhầm nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức thị trường hàng hóa tương lai, kinh doanh hàng hóa tương lai, thanh toán bù trừ hàng hóa tương lai hoặc cung cấp dịch vụ về hàng hoá tương lai.

Sử dụng thông tin nội bộ để giao dịch hàng hoá tương lai cho chính mình hoặc cho cá nhân hoặc tổ chức khác; tiết lộ, cung cấp thông tin nội bộ hoặc môi giới cho tổ chức hoặc cá nhân khác giao dịch hàng hoá tương lai trên cơ sở thông tin nội bộ.

Những hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá
Những hành vi bị cấm trong hoạt động mua bán hàng hoá qua Sở giao dịch hàng hoá

Sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình hoặc của người khác hoặc thông đồng để thực hiện việc giao dịch hàng hoá tương lai nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo; giao dịch hàng hoá tương lai bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán để thao túng giá hàng hoá tương lai; kết hợp hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để thao túng giá hàng hoá tương lai.

Thực hiện hoạt động tổ chức thị trường hàng hoá tương lai, kinh doanh hàng hoá tương lai, các dịch vụ liên quan đến hàng hoá tương lai trái quy định của Nghị định này.

Sử dụng tài khoản, tài sản của khách hàng khi không được khách hàng ủy thác hoặc trái quy định của pháp luật hoặc lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Cho người khác mượn tài khoản để giao dịch hàng hoá tương lai, đứng tên sở hữu hàng hoá tương lai hộ người khác dẫn đến hành vi thao túng giá cả hàng hoá là tài sản cơ sở của hợp đồng tương lai.

Dự thảo Nghị định nêu rõ, Sở giao dịch hàng hóa hoạt động theo nguyên tắc ưu tiên lợi ích công cộng, duy trì sự công bằng, trật tự và minh bạch của thị trường giao dịch hàng hoá tương lai.

Sở giao dịch hàng hóa có chức năng cung cấp địa điểm và phương tiện cần thiết để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai, tổ chức thị trường hàng hóa tương lai và giám sát giao dịch hàng hóa tương lai.

Sở giao dịch hàng hóa là đơn vị có lợi ích công chúng. Sở giao dịch hàng hoá được cấp phép và thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định tại Nghị định này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và cam kết của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Ngọc Ngân

Theo: Báo Công Thương