Hải Phát Invest gặp khó về dòng tiền, xin cổ đông hủy phương án cổ tức năm 2021

(Banker.vn) Công ty CP Đầu tư Hải Phát vừa có văn bản giải trình về việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021, với lý do công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức.
Công ty CP Đầu tư Hải Phát vừa có văn bản giải trình về việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021
Công ty CP Đầu tư Hải Phát vừa có văn bản giải trình về việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021

Trước đó, ngày 23/3/2023, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest - HOSE: HPX) cho biết, đã nhận được văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2022.

Theo đó, HOSE yêu cầu công ty giải trình lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết thông qua nội dung chia cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cp, thời hạn cuối cùng công ty phải chia cổ tức 2021 cho cổ đông là trong tháng 10/2022.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, công ty vẫn chưa thực hiện trả cổ tức năm 2021. Theo Hải Phát Invest, nửa cuối năm 2022 thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được đã gây khó khăn đối với doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng.

Bên cạnh đó, làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu hồi nợ trước hạn.

Một lý do khác nữa Hải Phát Invest đưa ra là do tác động của ngoại cảnh, từ tháng 10/2022 đến hiện tại, áp lực trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn của công ty lớn, dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty âm.

Tại báo cáo tài chính bán niên 2022 soát xét cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/66/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 357 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 30/09/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 572 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 478 tỷ đồng.

Với hơn 304 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ phải chi khoảng 152 tỷ dồng để trả cổ tức năm 2021.

Hải Phát Invest cho biết hiện tại công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Do vậy, công ty không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục vấn đề trên, trong thời gian qua, công ty đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ cổ đông nhằm giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hải Phát Invest dự kiến xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt.

“Báo động đỏ” tại Hải Phát Invest trước thềm ĐHĐCĐ bất thường

Chủ tịch HĐQT Đỗ Quý Hải liên tiếp bị bán giải chấp cổ phiếu, cổ đông lớn “rời bỏ”, dư nợ trái phiếu chiếm hơn ...

Chủ tịch Đỗ Quý Hải tiếp tục bị bán giải chấp hơn 3,6 triệu cổ phiếu HPX

Trong thông báo mới nhất, ông Đỗ Quý Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HoSE: HPX) tiếp tục bị ...

Em trai Chủ tịch Hải Phát Invest (HPX) chỉ mua "nhỏ giọt" cổ phiếu công ty

Trên thị trường, cổ phiếu HPX đang giao dịch tại vùng đáy lịch sử quanh mức 5.000 đồng/cổ phiếu, giảm 80% so với thời điểm ...

Quang Đăng

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng