Hai duong dung sung cuop tiem vang ban trong thuong mot cong an xa