Hà Nội phấn đấu có thêm 150.000 doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2020 - 2025

(Banker.vn) Trong ngày làm việc thứ 3 của kỳ họp thứ mười tám, HĐND thành phố Hà Nội khóa 15 đã thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025.

Theo đề án, đối tượng được hỗ trợ là doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập, hoạt động trên địa bàn thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đề án gồm 3 nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ chung cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; nhóm nhiệm vụ và chính sách hỗ trợ theo cơ chế của thành phố Hà Nội.

Hà Nội phấn đấu có thêm 150.000 doanh nghiệp được thành lập trong giai đoạn 2020 - 2025

Mục tiêu của đề án nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của thành phố; phấn đấu tốc độ phát triển doanh nghiệp mới bình quân khoảng 10%/năm (bình quân khoảng 30.000 doanh nghiệp mới/năm), giai đoạn 2021-2025 có thêm 150.000 doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn thành phố.

Đề án nêu rõ, giai đoạn 2021-2025, doanh nghiệp nhỏ và vừa phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tạo thêm khoảng 1,5 triệu việc làm mới cho người lao động; tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm trên 25% tổng kim ngạch xuất khẩu của Thủ đô; đóng góp trên 40% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) và trên 30% ngân sách thành phố.

Đề án cũng sẽ hỗ trợ ít nhất 500 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc các ngành: Công nghệ thông tin; công nghiệp điện tử; cơ khí chế tạo; nông nghiệp công nghệ cao; bảo quản và chế biến nông sản, thực phẩm, tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị thành công.

Dự kiến, kinh phí thực hiện đề án là hơn 832 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và hơn 125 tỷ đồng từ kinh phí đối ứng của các tổ chức, cá nhân tham gia. Đề án được thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2025.

Lan Chi

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: