Hà Nội: Linh hoạt các giải pháp chi trả lương hưu qua tài khoản

(Banker.vn) Với các lợi ích mang lại, ngành bảo hiểm xã hội Hà Nội đang linh hoạt triển khai các giải pháp thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp qua tài khoản.
Vận động người dân hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội qua tài khoản Lương hưu, trợ cấp tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, việc nhận lương hưu, trợ cấp xã hội hàng tháng… qua tài khoản đang mang lại nhiều tiện ích. Trong đó, người dân không phải xếp hàng tại địa điểm tập trung để nhận tiền, có thể rút tiền mọi lúc, mọi nơi, không phụ thuộc vào lịch chi trả, tiết kiệm thời gian, chi phí, hạn chế đi lại, đảm bảo sức khỏe, tránh rủi ro mất mát, thất lạc tiền mặt.

Hà Nội: Linh hoạt các giải pháp chi trả lương hưu qua tài khoản
Cán bộ ngân hàng hướng dẫn người nhận lương hưu mở tài khoản cá nhân. Ảnh: NA

Vì vậy, thời gian qua, ngành bảo hiểm xã hội đang tập trung tăng cường triển khai thực hiện chi trả qua tài khoản. Đặc biệt, ngày 22/3/2024, Bộ Công an và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản các nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022 (vượt 4% chỉ tiêu giao tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ).

Hà Nội là địa phương có số người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng lớn trên 593.000 người, số tiền chi bình quân 1 tháng trên 3,5 nghìn tỷ đồng. Theo Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội, công tác chi trả bảo đảm an toàn, chính xác, tiền lương đến với người hưởng trước ngày 10 hàng tháng theo hai hình thức: Nhận tiền trực tiếp tại các điểm chi trả lương hưu hoặc nhận qua tài khoản cá nhân (thẻ ATM). Tỷ lệ chi lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt 45,07% .

Thời gian qua, để thúc đẩy việc nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội đã triển khai linh hoạt nhiều giải pháp, cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền về tính ưu việt của việc thanh toán không dùng tiền mặt đối với người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; chỉ đạo cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện tham mưu UBND cấp huyện giao chỉ tiêu chi trả lương hưu không dùng tiền mặt cho từng xã, phường, thị trấn cùng với đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ về nhận chế độ bảo hiểm xã họi qua tài khoản cho người cao tuổi.

Đồng thời, yêu cầu bảo hiểm xã họi huyện phối hợp với UBND các xã, phường, các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn quận, huyện tăng cường tuyên truyền, vận động cho người hưởng hiểu rõ những lợi ích khi nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản, hướng dẫn đăng ký mở tài khoản trực tiếp cho người hưởng, hướng dẫn sử dụng thẻ ATM khi thanh toán dịch vụ, mua hàng hóa…

Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội tăng cường phối hợp với Bưu điện thành phố đưa chỉ tiêu tỷ lệ người nhận các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt vào nội dung hợp đồng ủy quyền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội, hiện tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng bảo hiểm xã hội qua tài khoản trên địa bàn hiện nay vẫn còn thấp. Nguyên nhân được nêu rõ là do tâm lý người dân nhất là người cao tuổi vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt, gặp khó khăn trong thao tác sử dụng thẻ ATM; tại địa bàn các huyện, xã ngoại thành vẫn còn thiếu máy rút tiền tự động (cây ATM), hoặc có nhưng khoảng cách quá xa; người lớn tuổi đi lại khó khăn,... khiến nhiều người hưởng lương hưu vẫn chưa mặn mà với hình thức này.

Để tháo gỡ các khó khăn trong chi trả lương hưu qua tài khoản, thời gian tới, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan theo hướng dẫn của Bộ, ngành chủ quản thực hiện Quy trình số 2286/C06-TCKT về phối hợp triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội TP. Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ công khai, minh bạch không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin trong nhân dân đảm bảo việc chi trả đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, UBND TP. Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 10/5 về việc triển khai giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố. Theo kế hoạch, UBND TP. Hà Nội yêu cầu Bảo hiểm Xã hội thành phố phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Triển khai chi trả đúng người, đúng chế độ công khai, minh bạch, không để xảy ra tình trạng lợi dụng chính sách này gây mất niềm tin trong nhân dân, đảm bảo việc chi trả đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố được giao phối hợp, rà soát, xác minh, làm sạch thông tin đối tượng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, nhằm kịp thời điều chỉnh thông tin công dân, đảm bảo dữ liệu dân cư luôn "đúng, đủ, sạch, sống"; tăng cường hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương