Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh khai, nộp thuế khoán năm 2021

(Banker.vn) Cục Thuế thành phố Hà Nội vừa có hướng dẫn khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán năm 2021.

Theo đó, mức thu đối với hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau: Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 1 triệu đồng/ năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm nộp 500.000 đồng/ năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng/năm nộp 300.000 đồng/năm.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2020 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2021 cho từng địa điểm kinh doanh.

Trường hợp hộ kinh doanh đã giải thể, tạm ngừng sản xuất, kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại trong năm 2021 không xác định được doanh thu của năm trước liền kề thì doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế của hộ kinh doanh cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề.

Hộ kinh doanh trong trường hợp này nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 6 tháng đầu năm 2021 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm; nếu ra kinh doanh trở lại trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2021 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30-1-2021. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20-1-2021.

Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Về khai thuế khoán, hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20-11 đến 5-12-2020.

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán nếu có sử dụng hóa đơn thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2021 đối với hộ kinh doanh là doanh thu và mức thuế không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

Trong khi đó, về nộp hồ sơ khai thuế, hộ kinh doanh nộp tờ khai thuế ổn định đầu năm đến Tổ công tác tiếp nhận tờ khai thuế đặt tại UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 15-12-2020.

Hộ kinh doanh mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi kinh doanh trong năm thì nộp tờ khai thuế phát sinh trong năm đến Đội thuế liên xã, phường chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày mới ra kinh doanh...

Hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo thông báo của cơ quan thuế.

Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 20-1-2021, hoặc ngày 20 hằng tháng đối với hộ kinh doanh mới ra kinh doanh trong năm.

Thời hạn nộp tiền đối với các khoản thuế, phí nộp hằng tháng của hộ kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng.

Trường hợp hộ mới ra kinh doanh hoặc có thay đổi hoạt động kinh doanh thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Thảo Chi

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: