Hà Nội đạt 4 kết quả ấn tượng trong năm 2020

(Banker.vn) Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, kiên trì và sáng tạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, Hà Nội đã đạt nhiều kết quả ấn tượng.

Theo Báo cáo số 17-BC/TU ngày 11/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kết quả tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của năm 2020 cho thấy đây là những kết quả rất đáng ghi nhận, có được trong bối cảnh đặc biệt khó khăn như năm 2020.

Theo đó, kết quả ấn tượng đầu tiên phải kể đến là, TP.Hà Nội đã lãnh đạo tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Báo cáo số 17-BC/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cho biết, mặc dù chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19, kinh tế Thủ đô tăng trưởng chậm lại so với cùng kỳ nhưng vẫn cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 3,98% so với năm 2019, nhưng gấp 1,5 lần tăng trưởng cả nước. Thu ngân sách ước thực hiện 279.359 tỷ đồng, đạt 100,2% dự toán, tăng 3,5% so với thực hiện năm 2019.

Kết quả tích cực này của năm 2020 đã góp phần vào việc thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chung của cả nhiệm kỳ 2015-2020: Hoàn thành và hoàn thành vượt mức 16/16 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, có 4 chỉ tiêu vượt kế hoạch, trong đó có 3 chỉ tiêu hoàn thành sớm 2 năm.

Hà Nội đạt 4 kết quả ấn tượng trong năm 2020

Kết quả ấn tượng thứ hai, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo tổ chức thành công tốt đẹp đại hội của 17.118 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở; 2.310 tổ chức cơ sở Đảng; 50 đảng bộ cấp trên cơ sở và Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, sớm hơn 10 ngày so với dự kiến.

Ngay sau đại hội, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ với quyết tâm sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Kết quả ấn tượng thứ ba, Thành ủy đã chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô sâu sắc, ấn tượng, có sức lan tỏa bằng cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp trong tình hình phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả ấn tượng thứ tư, phương thức lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng có nhiều đổi mới; lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, linh hoạt, vừa toàn diện, vừa trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời các nội dung thường xuyên của công tác xây dựng Đảng, trọng tâm là công tác tuyên giáo, tổ chức xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát, dân vận, nội chính, văn phòng cấp ủy tiếp tục được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở.

Với những kết quả đạt được trong năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng tin tưởng rằng, đây là tiền đề để Thủ đô bước vào năm 2021 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố với quyết tâm tạo bước chuyển biến trong xây dựng và phát triển Thủ đô.

Lan Chi

Theo Người làm báo (link gốc)

Theo: