Hà Nội: Công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, quảng bá sản phẩm xã Sơn Đồng

(Banker.vn) Ngày 7/6, diễn ra Lễ trao quyết định công nhận mô hình Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng.
Hà Nội: Tiếp thêm sức cho sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề Ban hành Bộ tiêu chí Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP Năm 2023, dự kiến Hà Nội sẽ có 10 Trung tâm thiết kế sáng tạo sản phẩm OCOP, làng nghề Hà Nội: Gắn biển công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP

Ngày 7/6, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với UBND huyện Hoài Đức, xã Sơn Đồng thực hiện công bố Quyết định và trao Giấy chứng nhận cho Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng.

Công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023
Công nhận Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023

Theo Sở Công Thương Hà Nội, thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 10/02/2023 của UBND thành phố Hà Nội về việc Phát triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023.

Nhằm kiến tạo môi trường triển khai các hoạt động hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, chủ thể sản xuất kinh doanh làng nghề hình thành và phát triển hoạt động thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với phát triển các hình thức du lịch trải nghiệm góp phần tái cơ cấu kinh tế nông thôn trên địa bàn thành phố, Sở Công Thương được UBND thành phố giao chủ trì, phối hợp với các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện.

UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định số 6385/QĐ-UBND ngày 14/12/2024 về việc ban hành Bộ tiêu chí và Quy trình đánh giá, hướng dẫn, phát triển Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã (theo mô hình phân tán) trên địa bàn thành phố.

Sở Công Thương đã phối hợp với các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tiến hành chấm điểm hồ sơ đăng ký của các đơn vị theo đúng quy trình đặt ra.

Ngày 28/12/2023, Sở Công Thương đã ban hành Quyết định số 717/QĐ-SCT về việc Công nhận Mô hình Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch cấp xã năm 2023. Trong đó, Trung tâm thiết kế, sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng (xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) là 1 trong 10 Trung tâm đạt tiêu chí của Thành phố và đạt 3 sao.

Hoài Đức là một huyện có nhiều làng nghề với 51/53 làng có nghề với nhiều nghề truyền thống, trong đó Sơn Đồng là một trong 12 làng nghề truyền thống được thành phố công nhận, đây là niềm vinh dự lớn của huyện Hoài Đức nói chung và xã Sơn Đồng cũng như bà con làng nghề trên địa bàn xã nói riêng. Vì đây là mô hình đầu tiên và rất mới mẻ đối địa phương, là động lực quan trọng để thúc đẩy hoạt động sản xuất và phát triển thương hiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ của làng nghề Sơn Đồng và huyện Hoài Đức.

Phát biểu tại Lễ công bố, bà Trần Thị Phương Lan – Quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội – cho hay, việc công nhận Trung tâm nhằm mục tiêu nâng cao giá trị sản phẩm thủ công mỹ nghệ, OCOP, làng nghề, xây dựng chuỗi liên kết từ thiết kế sáng tạo sản xuất – chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề gắn với hoạt động du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, nông thôn trong kinh tế tuần hoàn, góp phần xây dựng, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bà Trần Thị Phương Lan cũng đề nghị UBND huyện Hoài Đức, xã Sơn Đồng tiếp tục hỗ trợ phát triển Trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm mỹ nghệ xã Sơn Đồng để tạo môi trường liên kết giữa nghệ nhân, đội ngũ thiết kế trẻ với tinh thần khởi nghiệp, phát huy ưu thế văn hóa địa phương, khát vọng phát triển kinh tế của cộng đồng tại làng nghề trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hạnh

Theo: Báo Công Thương