Giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

(Banker.vn) Với rất nhiều khó khăn trong thực hiện chính sách, ngành bảo hiểm vẫn giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu quốc gia về bảo hiểm Bảo đảm người dân có thể tiếp cận tốt nhất mọi thông tin về chính sách bảo hiểm xã hội

Thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm

Nhờ xác định rõ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt "lấy người dân, doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ", với phương châm hành động trong toàn ngành "Đoàn kết, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả". Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực để nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, toàn ngành này đã vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Ngành bảo hiểm xã hội triển khai nhiều giải pháp phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội. Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Theo số liệu của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, tính đến hết năm 2023, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội của cả nước đạt khoảng 39,25% so với lực lượng lao động trong độ tuổi với 18,259 triệu người, (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ), trong đó khoảng 3,92% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với gần 1,83 triệu người (vượt 1,42% so với mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 tại Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương). Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 31,58% lực lượng lao động trong độ tuổi với 14,693 triệu người (đạt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ).

Đặc biệt, tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững hằng năm và tiệm cận mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân: năm 2021 tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 91,01% dân số (vượt 0,01%); năm 2022 là 92,04% (vượt 0,04%); năm 2023 đạt 93,35% (vượt 0,15% so với Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ) với trên 93,307 triệu người tham gia.

Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2024, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, toàn ngành tiếp tục thực hiện đồng bộ, tăng cường các giải pháp, đảm bảo số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng 1,56% so với cùng cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 3,71% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm tự nguyện tăng 1,74% so với cùng kỳ năm 2023; số người tham gia bảo hiểm y tế tăng 0,02% so với cùng kì năm 2023.

Việc giữ vững tốc độ tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đặc biệt tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế phát triển bền vững trong điều kiện khó khăn, một lần nữa khẳng định sự kiên định, quyết tâm, nỗ lực hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam khi vừa giữ vững kết quả đã đạt được, vừa thực hiện có hiệu quả lộ trình bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp toàn dân với chỉ tiêu nhiệm vụ năm sau luôn cao hơn năm trước, để “về đích” sớm nhất có thể theo các mục tiêu Nghị quyết của Đảng và Chính phủ.

Với nền tảng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không ngừng mở rộng, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nhấn mạnh, toàn ngành tiếp tục quyết liệt chuyển đổi phương thức quản lý từ thủ công sang hiện đại, đổi mới tác phong làm việc theo hướng phục vụ; đảm bảo quyền lợi tối đa cho người tham gia theo Luật định. Qua đó, góp phần hỗ trợ, ổn định cuộc sống của người lao động, nhất là với người lao động bị mất việc làm, thu nhập; cũng như phục vụ kịp thời các hoạt động khám chữa bệnh (khám chữa bệnh), chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Trong năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã giải quyết, chi trả đầy đủ, kịp thời: 95.670 người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; 8.849.210 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; Phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội giải quyết 1.050.028 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, 19.185 người hưởng hỗ trợ học nghề.

Về bảo hiểm y tế, năm 2023, cả nước có hơn 174,8 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tăng trên 23,4 triệu lượt khám chữa bệnh so với năm 2022; số chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khoảng 124,3 nghìn tỷ đồng. Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều người dân được quỹ bảo hiểm y tế chi trả số tiền khám chữa bệnh lên tới hàng tỷ đồng.

Triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số

Thời gian qua, theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, với quyết tâm kiến tạo, phát triển ngành hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và trở thành một trong những Bộ, ngành đi đầu về xây dựng Chính phủ số.

Nổi bật, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong đồng bộ dữ liệu, triển khai các tiện ích lớn. Cụ thể, thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) của Chính phủ, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên đã kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay từ khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào vận hành chính thức.

Tính đến ngày 30/4/2024, Hệ thống của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xác thực hơn trên 96,8 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc đồng bộ, xác thực thông tin định danh của người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư giúp chuẩn hóa dữ liệu giữa 2 cơ sở dữ liệu quốc gia (dân cư và bảo hiểm), nâng cao tính chính xác của thông tin, dữ liệu. Đây là cơ sở quan trọng để triển khai cung cấp các dịch vụ, tiện ích cho người tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên nền cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Theo đó, các quy trình, thủ tục, giấy tờ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngày càng rút gọn; nâng cao tính chính xác, chi trả đúng người, đúng chế độ. Người dân, doanh nghiệp có thể đăng ký, tham gia, thụ hưởng các chế độ không bị giới hạn về không gian, thời gian, thời tiết và tình trạng sức khỏe; tiết kiệm chi phí đi lại.

Đặc biệt, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt. Đến nay, có khoảng 64% số người hưởng nhận các chế độ bảo hiểm xã hội trợ cấp thất nghiệp qua tài khoản cá nhân tại khu vực đô thị, tăng khoảng 3% so với năm 2022.

Ngày 22/3/2024, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam và Bộ Công an đã thống nhất ban hành quy trình phối hợp triển khai thực hiện phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm vận động, tuyên truyền người dân nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, kết hợp xác minh, làm sạch dữ liệu người hưởng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá, nhờ thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh việc chuyển đổi số, đã tối ưu hóa việc sử dụng, khai thác cơ sở dữ liệu của ngành để phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết, chi trả chế độ, chính sách kịp thời, nhanh chóng, chính xác; nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát quản lý, sử dụng quỹ, phòng chống gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Với số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tiến tới bao phủ toàn dân nên đối tượng phục vụ của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là rất lớn. Vì thế công tác tiếp nhận, giải đáp, trả lời ý kiến của cử tri, nhân dân luôn là nhiệm vụ quan trọng, được ngành đặc biệt quan tâm. Trong đó, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã đa dạng hóa các kênh trong tiếp nhận ý kiến của cử tri, người tham gia, thụ hưởng chính sách. Hàng năm, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã tiếp nhận và trả lời, giải đáp kịp thời hàng nghìn câu hỏi, kiến nghị của người dân, người lao động.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương