Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ ba trao vào tháng 1/2025

(Banker.vn) Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025 sẽ được trao vào tháng 1/2025.
Báo Công Thương lần thứ 2 đoạt Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân Báo Công Thương đoạt Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí về hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) là giải thưởng hằng năm được trao tặng cho các tác phẩm báo chí xuất sắc về Quốc hội, Hội đồng nhân dân do Văn phòng Quốc hội phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức.

Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai
Lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ hai

Năm 2025, tên gọi của Giải là: "Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân lần thứ ba - năm 2025”, gọi tắt là Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025.

Mục đích, ý nghĩa của giải nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền và nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND); đẩy mạnh công tác tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng, các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quyết sách của HĐND các cấp vào cuộc sống.

Động viên, khuyến khích phóng viên, cơ quan báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, HĐND các cấp, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân tới Quốc hội và HĐND; đồng thời, ghi nhận và tôn vinh những tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc về đề tài cơ quan dân cử và đại biểu dân cử.

Đồng thời, góp phần xây dựng hình ảnh đại biểu dân cử có đức, có tài đáp ứng tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, trình độ; củng cố mối quan hệ hợp tác, gắn bó mật thiết giữa cơ quan dân cử, đại biểu dân cử với các cơ quan thông tấn, báo chí; tạo điều kiện thuận lợi để các nhà báo, phóng viên được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khai thác kiến thức chuyên sâu về vị trí, vai trò, tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử trong hệ thống chính trị.

Các tác phẩm tham dự giải cần bám sát Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025 và tập trung phản ánh các nội dung chủ yếu sau đây: Ý nghĩa, kết quả các kỳ họp của Quốc hội, tập trung vào Kỳ họp bất thường lần thứ năm, Kỳ họp thứ 7 và Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Quá trình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; Ý nghĩa, tầm quan trọng các quyết sách của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp, nhất là các quyết sách mới được ban hành; những kết quả nổi bật trong hoạt động giám sát của cơ quan, đại biểu dân cử.

Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong việc triển khai đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước và giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.

Các đổi mới, cải tiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, HĐND các cấp.

Việc thực hiện chức năng hướng dẫn, giám sát hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với HĐND; phản ánh về vị trí, vai trò, quá trình, kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động của HĐND; những đổi mới trong tổ chức, phương thức hoạt động của HĐND.

Phản ánh tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cử tri và Nhân dân tới Quốc hội, HĐND; đóng góp của cử tri, Nhân dân trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND.

Các tác phẩm dự Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc thiểu số, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt), đã đăng tải, phát sóng trong thời gian từ ngày 6/12/2023 đến hết ngày 20/11/2024 trên các báo, đài, tạp chí được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động báo chí. Các tác phẩm dự thi là những tác phẩm được xuất bản, đăng tải, phát sóng lần đầu tiên, nguyên gốc, không chỉnh sửa, biên tập và phát lại.

Những tác phẩm đã được nhận Giải thưởng của Giải báo chí quốc gia hay các cuộc thi của địa phương, ngành hoặc liên ngành Trung ương được quyền dự Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025 nhưng cần ghi rõ mức giải và đơn vị đã tổ chức cuộc thi.

Tác phẩm dự Giải bảo đảm đúng quy định Thể lệ Giải Diên Hồng lần thứ ba - năm 2025, bảo đảm đúng chủ đề, nội dung, sự nghiêm túc, chính xác, trung thực (đúng địa chỉ, sự việc, số liệu, thời gian), có tính thuyết phục cao về nội dung, hình thức thể hiện và có giá trị tuyên truyền cao.

Tác phẩm dự Giải bảo đảm không có tranh chấp về bản quyền; tác giả gửi tác phẩm dự Giải tự chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý liên quan đến tác phẩm. Nghiêm cấm các trường hợp sao chép, nếu tác phẩm có sao chép hoặc lợi dụng tác phẩm dự Giải để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc thì tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Ban Tổ chức không xem xét tác phẩm dự Giải của tác giả vi phạm Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Luật Báo chí và các quy định khác của pháp luật; các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, tranh vẽ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, kịch truyền thanh); tác phẩm đang chờ ý kiến thẩm định của cơ quan chức năng.

Tác phẩm dự Giải là tác phẩm đơn lẻ hoặc chùm tác phẩm. Chùm tác phẩm có số lượng không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả về cùng một sự kiện, đề tài. Ban Tổ chức không chấm chùm tác phẩm vượt quá số lượng, chùm tác phẩm ghép từ những tác phẩm độc lập hay chùm tác phẩm lựa chọn từ các tác phẩm nhiều kỳ.

Loại hình báo chí dự Giải: Báo in, tạp chí in, báo điện tử, tạp chí điện tử, báo nói, báo hình. Thể loại báo chí dự Giải là các tác phẩm thuộc 03 nhóm thể loại: Thông tấn; chính luận và chính luận nghệ thuật; một số thể loại báo chí đa phương tiện và báo chí dữ liệu. Cụ thể bao gồm: Tin, bài phản ánh, phỏng vấn, bình luận, chuyên luận, chính luận, phóng sự, phóng sự điều tra, ghi chép, bút ký báo chí, giao lưu, tọa đàm, phim tài liệu, ảnh báo chí, báo chí dữ liệu…

Thời gian nhận tác phẩm đến ngày 22/11/2024. Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba - năm 2025 được trao vào tháng 1/2025.

Quỳnh Nga

Theo: Báo Công Thương