Gia Lai: Nữ Đảng viên với công tác thi đua khen thưởng

(Banker.vn) Hơn 10 năm công tác tại PC Gia Lai, với sự cần mẫn và nỗ lực hết mình vì nhiệm vụ, Đảng viên Phạm Thị Thanh được đồng nghiệp yêu quý và được cấp trên ghi nhận.
Siu Sek - Người Đảng viên gương mẫu, người thợ điện của buôn làng PC Gia Lai: Đảm bảo cung cấp điện các tháng cuối năm 2023

Tốt nghiệp Cử nhân Kinh tế năm 2012, chị Phạm Thị Thanh được tiếp nhận vào làm việc tại phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai). Công việc của chị là trực tiếp tham mưu cho lãnh đạo phòng, theo dõi và thực hiện các công tác thi đua khen thưởng; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới các quy chế, quy định có liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng; theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ nhân viên; xây dựng, sửa đổi các quy chế, quy định liên quan đến KPIs; xây dựng và ban hành các quy định về văn hóa doanh nghiệp để áp dụng trong toàn Công ty. Chị cũng đồng thời là đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đào tạo về văn hóa doanh nghiệp và tổ chức kiểm tra định kỳ về tình hình thực hiện văn hóa doanh nghiệp cho toàn thể cán bộ nhân viên cùng nhiều nhiệm vụ liên quan đến đời sống của người lao động trong Công ty.

Gia Lai: Nữ Đảng viên với công tác thi đua khen thưởng
Chị Phạm Thị Thanh - Nữ cán bộ cần mẫn, sáng tạo

Nói về công việc được giao, Đảng viên Phạm Thị Thanh cho biết: “Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng. Những quan điểm của Người về lĩnh vực này được đề cập toàn diện, hệ thống từ tính tất yếu, mục đích, ý nghĩa, nội dung, đối tượng, cách thức đến tinh thần, kết quả phong trào thi đua; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện; đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào thi đua yêu nước... trở thành kim chỉ nam cho việc định hướng công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước ta trong mọi thời kỳ cách mạng cũng như trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay”.

Thấm nhuần tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác thi đua khen thưởng, mặc dù khối lượng công việc phải đảm nhận rất lớn, song chị luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Những tham mưu của chị trong công tác thi đua khen thưởng luôn hợp lý, hình thức đa dạng, phong phú đã tạo được động lực phấn đấu cho các đơn vị, cá nhân, tạo môi trường thi đua sôi nổi trong đơn vị. Trong công tác đánh giá hiệu quả công việc KPI, chị tham mưu cho lãnh đạo đưa ra giải pháp chuyển đổi các tiêu chí đánh giá một cách linh hoạt và chính xác và mang lại hiệu quả thiết thực.

Gia Lai: Nữ Đảng viên với công tác thi đua khen thưởng
Chị Phạm Thị Thanh hướng dẫn vận hành chương trình KPI tại Điện lực Chư Prông (PC Gia Lai)

Nổi bật hơn, chị và đồng nghiệp đã có 02 sáng kiến, gồm: Đánh giá hiệu quả công việc KPI trong Công ty Điện lực (sáng kiến đã được EVNCPC công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020) và sáng kiến xây dựng phần mềm KSOP để đánh giá hiệu quả công việc và KPI (sáng kiến đã được EVNCPC công nhận sáng kiến cấp cơ sở năm 2020). Ưu điểm nổi trội của việc đánh giá KPI trong chương trình KSOP là sự chính xác, minh bạch, có sự liên kết giữa mục tiêu của đơn vị và cá nhân. Tính minh bạch là yếu tố tiên quyết trong thi đua, hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu được giao, giúp cán bộ, nhân viên biết rõ các công việc được giao và các cá nhân trong đơn vị mình để từ đó hỗ trợ thực hiện công việc tốt hơn. Mọi kết quả đánh giá, nhận xét đều được hiển thị giúp cho cán bộ, nhân viên khắc phục những vướng mắc, tồn tại để ngày càng nâng cao chất lượng, năng suất lao động.

Gia Lai: Nữ Đảng viên với công tác thi đua khen thưởng
Ông Văn Đình Hậu, Giám đốc PC Gia Lai Phát biểu tại lớp hướng dẫn chương trình KPI, KSOP được áp dụng rộng rãi tại các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Trung

Phần mềm KSOP bắt đầu thử nghiệm vận hành module giao việc từ tháng 1/2019, và đến tháng 9/2019 đã áp dụng bộ KPI vận hành module KPI để chấm điểm quý 4/2019. Từ tháng 10/2019 đã áp dụng chính thức cho toàn PC Gia Lai, đem lại những lợi ích không thể đo đếm. Theo thống kê, số lượng công việc được giao trên chương trình KSOP ở PC Gia Lai trong một tháng là hơn 10.465 công việc. Khi chương trình KSOP chính thức “chạy” thì vấn đề quản lý công việc, kiểm soát báo cáo đã đạt được kết quả nhất định, không có tình trạng công việc báo cáo trễ hạn và không đạt chất lượng. Vấn đề quản lý chấm điểm KPIs đạt được kết quả sát với quy chế chấm điểm thi đua của EVNCPC đang áp dụng và các cá nhân được xếp loại một cách minh bạch, rõ ràng và phù hợp với quy chế lương mẫu của EVNCPC.

Theo ông Văn Đình Hậu, Giám đốc PC Gia Lai, 2 sáng kiến của chị Phạm Thị Thanh đã giúp cho lãnh đạo Công ty, lãnh đạo đơn vị và bộ phận thi đua có thể nhìn nhận tổng quan sự liên kết giữa kết quả hoàn thành mục tiêu của Công ty với kết quả hoàn thành của các đơn vị theo hướng đồng nhất, liên quan mật thiết với nhau và từ đó có những chiến lược nhằm hoàn thành hiệu quả các mục tiêu đề ra, đồng thời tìm ra giải pháp khắc phục những nội dung chưa hoàn thành. Với 847 cán bộ, nhân viên của PC Gia Lai đang công tác tại 17 huyện, thị xã, thành phố, việc theo dõi, đánh giá, kiểm tra công tác từng người, từng bộ phận rất quan trọng.

Gia Lai: Nữ Đảng viên với công tác thi đua khen thưởng

Chị Phạm Thị Thanh (đứng thứ 3 từ trái sang) nhận Bằng khen của EVNCPC đã hoàn thành xuân sắc nhiệm vụ năm 2021

Những đóng góp, cống hiến của Đảng viên Phạm Thị Thanh đã được ghi nhận bằng các phần thưởng cao quý như: Nhiều năm liền là lao động tiên tiến xuất sắc được Tổng Công ty Điện lực miền Trung và Công ty Điện lực Gia Lai tặng Giấy khen; nhiều năm liền được Công đoàn PC Gia Lai tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh… Tin rằng, với sức trẻ, sự tận tụy, hết mình vì công việc của chị Phạm Thị Thanh sẽ là hành trang vững bước trên con đường đã chọn, tiếp tục cống hiến tâm lực, trí lực cho ngành điện nói chung và PC Gia Lai nói riêng.

Tuấn Anh

Theo: Báo Công Thương