Đường dây 500kV mạch 3: Gói thầu đầu tiên hoàn thiện đúc móng

(Banker.vn) Gói thầu số 40 Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa do Tập đoàn PC1 thực hiện đã hoàn thành đúc móng, đang tiến hành lắp dựng cột.
Đốc thúc tiến độ đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn từ Thanh Hoá đến Phố Nối Trên công trường thi công đường dây 500kV Nam Định 1- Thanh Hóa

Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa là một dự án thành phần của đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, có chiều dài 74,4 km đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình và Nam Định gồm 180 vị trí móng cột do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc thay mặt Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) quản lý điều hành dự án.

Dự án khởi công ngày 25/10/2023, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 121/180 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng đồng thời tại 59/180 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Đã nhận và bàn giao đến công trường 45/180 cột thép. Hoàn thành lắp dựng 17/180 cột, đang lắp dựng 20/180 cột.

Đặc biệt, gói thầu 40 bao gồm 18 vị trí móng do Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (PC1) làm nhà thầu đã hoàn thiện phần đúc móng và đang tiếp tục triển khai lắp dựng cột, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/4/2024, sau đó sẽ tổ chức thi công kéo dây, phấn đấu vượt tiến độ so với yêu cầu đề ra.

Đường dây 500kV mạch 3: Gói thầu đầu tiên hoàn thiện đúc móng
Gói thầu số 40 do PC1 thi công đã hoàn thành đúc móng vượt tiến độ

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, gói thầu số 40 được bàn giao mặt bằng ngày 12/12/2023 cho đơn vị thi công. Trong thời gian qua, với sự ủng hộ của chính quyền địa phương trong bàn giao mặt bằng, sự chỉ đạo sát sao của EVN và EVNNPT, cùng với sự nỗ lực và đề ra biện pháp thi công hợp lý của PC1 nên gói thầu đã hoàn thành vượt tiến độ đúc móng so với kế hoạch đề ra.

Việc gói thầu số 40 của Dự án đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I – Thanh Hóa vượt tiến độ đúc móng là động lực lớn để toàn công trường phấn đấu, nỗ lực trong thi công để đáp ứng được mục tiêu, tiến độ toàn dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Nguyên Vũ

Theo: Báo Công Thương