Dự kiến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ làm việc trong 11 ngày

(BANKER.VN) Tại Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV được tổ chức cuối tuần qua, Tổng thư Ký Quốc hội- Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã báo cáo cụ thể về dự kiến chương trình và thời gian làm việc của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV.

Dự kiến Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ làm việc trong 11 ngày

Cụ thể, báo cáo về việc chuẩn bị kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV tại phiên họp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, dự kiến Quốc hội làm việc trong 11 ngày; khai mạc vào thứ ba, ngày 20/7 và bế mạc vào ngày 3/8/2021. Phiên trù bị được tổ chức vào chiều 19/7/2021 để có thời gian thực hiện một số công việc cần thiết, trong đó có việc hướng dẫn đại biểu Quốc hội sử dụng hệ thống kỹ thuật...

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV sẽ có nhiều nội dung quan trọng; đó là: Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng phát biểu; Hội đồng Bầu cử quốc gia báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đáng chú ý, Quốc hội cũng sẽ dành 6 ngày để xem xét, quyết định về công tác nhân sự: Quyết định số Phó Chủ tịch Quốc hội, số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm nhà nước.

Cùng với đó là bầu Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Song song đó là quyết định cơ cấu tổ chức, số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ. Phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh (nếu có).

Ngoài ra, Quốc hội cũng dành thời gian khoảng 4 ngày xem xét, thảo luận các báo cáo và quyết định một số nội dung khác, đó là: Xem xét các báo cáo về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm và các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019; Xem xét, thông qua các Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022 và việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề; Xem xét, quyết định: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; quy hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2021-2025.

T.H

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ