Đối tượng viên chức nào được tăng lương nhiều nhất sau cải cách tiền lương 1/7/2024?

(Banker.vn) Từ ngày 1/7/2024 sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Đối tượng viên chức nào được tăng lương nhiều nhất sau cải cách?

Chủ tịch Quốc hội đã ký ban hành Nghị quyết 104/2023/QH15 về Dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2024.

Về thực hiện chính sách tiền lương, Quốc hội quyết nghị từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018.

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Từ ngày 1/7 tới sẽ thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Đối tượng viên chức nào được tăng lương nhiều nhất sau cải cách tiền lương 1/7/2024?

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, một điểm đáng chú ý khi thực hiện cải cách tiền lương là lương viên chức, nhất là viên chức giáo dục và y tế sẽ cao hơn so với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác, bởi vì chúng ta đang thực hiện cải cách chính sách tiền lương gắn với việc thực hiện nghị quyết về phát triển căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, y tế. Nhất là qua đợt dịch COVID-19 vừa rồi cho thấy cần phải quan tâm nâng cao đời sống của đội ngũ thầy giáo và thầy thuốc nhiều hơn nữa.

Vì vậy, khi cải cách tiền lương, Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm điều chỉnh hỗ trợ để đảm bảo tiền lương (bao gồm cả phụ cấp) của giáo viên, bác sỹ được tăng lên tương ứng với yêu cầu và vị trí việc làm của họ, vừa bảo đảm mặt bằng tiền lương chung của cán bộ, công chức, viên chức, vừa thể hiện ưu đãi đối với hai ngành này.

Vậy dự kiến tăng lương nhiều nhất từ 1/7/2024 khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 cho đối tượng viên chức giáo dục và y tế đối với mặt bằng chung của đội ngũ công chức và viên chức khác.

Thiết kế bảng lương mới cho viên chức dựa trên yếu tố nào?

Bảng lương viên chức sẽ được thiết kế dựa trên việc xác định của 05 yếu tố theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 khi thực hiện cải cách tiền lương như sau:

(1) Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

(2) Thực hiện thống nhất chế độ hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động 2019 (hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ) đối với những người làm công việc thừa hành, phục vụ (yêu cầu trình độ đào tạo dưới trung cấp), không áp dụng bảng lương công chức, viên chức đối với các đối tượng này.

(3) Xác định mức tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức trong khu vực công là mức tiền lương của người làm công việc yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp (bậc 1) không thấp hơn mức tiền lương thấp nhất của lao động qua đào tạo trong khu vực doanh nghiệp.

(4) Mở rộng quan hệ tiền lương làm căn cứ để xác định mức tiền lương cụ thể trong hệ thống bảng lương, từng bước tiệm cận với quan hệ tiền lương của khu vực doanh nghiệp phù hợp với nguồn lực của Nhà nước.

(5) Hoàn thiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang phù hợp với quy định của bảng lương mới.

Áp dụng phụ cấp nào từ 1/7/2024 đối với viên chức?

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ, vừa qua, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Trong đó đề cập đến 09 phụ cấp trong tiền lương mới khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

(1) Phụ cấp kiêm nhiệm

(2) Phụ cấp thâm niên vượt khung

(3) Phụ cấp khu vực

(4) Phụ cấp trách nhiệm công việc

(5) Phụ cấp lưu động

(6) Phụ cấp ưu đãi theo nghề

(7) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(8) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập

(9) Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Như vậy sẽ có 08 phụ cấp trong tiền lương mới từ 1/7/2024 có thể áp dụng được đối với cán bộ, công chức, viên chức khi cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 như sau:

(1) Phụ cấp kiêm nhiệm

(2) Phụ cấp thâm niên vượt khung

(3) Phụ cấp khu vực

(4) Phụ cấp trách nhiệm công việc

(5) Phụ cấp lưu động

(6) Phụ cấp ưu đãi theo nghề

(7) Phụ cấp công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

(8) Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính và theo phân hạng đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ ban hành nghị định sửa đổi quy định về tiền lương, phụ cấp

Theo nghị định mới sửa đổi, căn cứ vào tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, các mức lương trong thang lương, bảng lương, ...

Các khoản phụ cấp bị cắt bỏ của công chức sau cải cách tiền lương 1/7/2024

Theo Nghị quyết 27, các khoản phụ cấp sẽ được sắp xếp lại so với chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ ...

Chính sách tiền lương mới đối với người lao động doanh nghiệp nhà nước từ tháng 4/2024

Quy định mới về thang lương, bảng lương, phụ cấp tiền lương lao động trong doanh nghiệp Nhà nước sẽ có hiệu lực từ tháng ...

Linh Đan

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán