Doanh thu tài chính tăng đột biến, Bảo Minh (BMI) báo lãi quý III gần 100 tỷ đồng

(Banker.vn) Quý III/2023, Bảo Minh ghi nhận mức lỗ gộp gần 10 tỷ đồng. Tuy vậy, hoạt động tài chính của công ty tăng cao đột biến, gánh vác toàn bộ lợi nhuận của Bảo Minh.

Tổng Công ty CP Bảo Minh (HOSE: BMI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023. Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1.157 tỷ đồng, giảm nhẹ 16 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong khi đó, do chi phí chiếm hơn 1.166 tỷ đồng, cao hơn doanh thu, theo đó mà Bảo Minh ghi nhận lỗ gộp gần 10 tỷ đồng trong quý III.

Doanh thu tài chính tăng đột biến, Bảo Minh (BMI) báo lãi quý III gần 100 tỷ đồng
Tổng Công ty CP Bảo Minh (HOSE: BMI)

Trong kỳ, phần lớn lợi nhuận của Bảo Minh đến từ hoạt động tài chính. Cụ thể, trong quý III này, doanh thu hoạt động tài chính của công ty tăng gấp 1,7 lần so với cùng kỳ, lên 211 tỷ đồng, chủ yếu do thu lãi từ hoạt động góp vốn liên doanh.

Tuy nhiên, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh lần lượt 44% và 32% lên 62 tỷ đồng và 45 tỷ đồng.

Kết quả, Bảo Minh ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III/2023 đạt hơn 98 tỷ đồng, tăng 15% so với kết quả thực hiện được ở quý III/2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 106,4 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Bảo Minh ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 4.488 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 283 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 10% so với 9 tháng đầu năm 2022. Ngoài ra, lợi nhuận lũy kế của Bảo Minh tính đến ngày 30/9/2023 là gần 553 tỷ đồng, tăng 44% so với mức lũy kế tại ngày 31/12/2022.

Năm 2023, Bảo Minh lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu tổng doanh thu đạt 6.750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 375 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 7% và 9% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, sau 9 tháng đầu năm, Bảo Minh đã hoàn thành 66,5% kế hoạch doanh thu và 75,5% kế hoạch lợi nhuận năm đề ra.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Bảo Minh tăng nhẹ 5 tỷ đồng so với hồi đầu năm, ghi nhận đạt 7.042 tỷ đồng, bao gồm 1.242 tỷ đồng tài sản tái bảo hiểm, 1.018 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn, 660 tỷ đồng tài sản ngắn hạn khác…

Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 24% lên 210 tỷ đồng, phần lớn là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, đạt 203 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chiếm phần lớn cơ cấu tài sản của Bảo Minh là 3.405 tỷ đồng tổng giá trị các khoản đầu tư tài chính, bao gồm 3.102 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn, 303 tỷ đồng đầu tư dài hạn.

Trong đó, ghi nhận tại ngày 30/9/2023, Bảo Minh đang có gần 114 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu, tăng 15% so với con số hồi đầu năm và 3.027 tỷ đồng đầu tư ngắn hạn khác, giảm 5%.

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn không có sự biến đổi nhiều, chủ yếu do mức tăng gần gấp đôi của khoản đầu tư dài hạn khác, từ 52 tỷ đồng lên gần 103 tỷ đồng. Ngoài ra, Bảo Minh vẫn giữ nguyên hơn 145 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và gần 58 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu. Chính khoản đầu tư vào công ty liên doanh liên kết này là nguyên nhân đem lại lợi nhuận trong quý 3 cho công ty bảo hiểm này.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Bảo Minh tại cuối quý III đạt 4.463 tỷ đồng, giảm 4% so với thời điểm hồi đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng nghiệp vụ chiếm tới 72,8% tổng nợ với 3.248 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với con số đầu kỳ. Khoản phải trả cho người bán cũng giảm 7% xuống còn 820 tỷ đồng. Công ty không có khoản vay ngân hàng nào.

Tại ngày 30/9/2023, vốn chủ sở hữu của Bảo Minh ghi nhận đạt 2.579 tỷ đồng, tăng 7% so với thời điểm hồi đầu năm.

Doanh thu tài chính tăng đột biến, Bảo Minh (BMI) báo lãi quý III gần 100 tỷ đồng
Diễn biến giá cổ phiếu BMI trên sàn HOSE. Nguồn: Tradingview.

Trên sàn HOSE, cổ phiếu BMI đang liên tục trượt dốc từ đầu tháng 9 trở lại đây, tính đến thời điểm 14h30 ngày 30/10, hiện thị giá cổ phiếu của Bảo Minh đang được giao dịch ở mức 20.650 đồng/cp, giảm khoảng 23% so với đỉnh đạt được ngày 5/9.

Bảo hiểm Bảo Minh (BMI) báo lãi gần 150 tỷ đồng, tổng tài sản "đi lùi" so với đầu năm

Tổng Công ty CP Bảo Minh (Bảo hiểm Bảo Minh, HOSE: BMI) vừa công bố Báo cáo tài chính quý II/2023. Bảo hiểm Bảo Minh ...

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh, Bảo Minh (BMI) báo lãi quý 2 tăng 12%

Mặt bằng lãi suất tăng cao trong thời gian qua, nhờ đó lợi nhuận hoạt động tài chính của Tổng Công ty CP Bảo Minh ...

Đình Đức

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán