Doanh thu năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh

(Banker.vn) Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 1.920 tỷ đồng, giảm gần 44% so với năm 2022.

Theo đó, 97% doanh thu đến từ hoạt động đầu tư vốn vào công ty con, trong đó Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đóng góp hơn 1.395 tỷ đồng và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mang về 461,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng chi phí trong năm của VNX rất thấp, chỉ ở mức 26,7 tỷ đồng, giảm đến hơn 96% so với năm trước. Điều này khiến lợi nhuận sau thuế cả năm 2023 của VNX chỉ giảm gần 10% so với năm 2022, xuống mức 1.886 tỷ đồng.

Được biết, VNX được thành lập tháng 2/2021 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. VNX có vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng, được tổ chức theo mô hình công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, hoạt động theo mô hình mẹ - con dựa trên sự sắp xếp lại HNX và HoSE. Nhiệm vụ chính của VNX là thống nhất về mô hình tổ chức, cơ chế, chính sách, tư duy phát triển và hạ tầng công nghệ thông tin để phục vụ thị trường.

Doanh thu năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam giảm mạnh
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã công bố kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023 với tổng doanh thu đạt 1.920 tỷ đồng

Trong năm đầu hoạt động 2021, VNX đạt 2.054 tỷ đồng doanh thu và 1.337 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Sang năm 2022, thị trường chứng khoán có nhiều biến động mạnh với giao dịch đặc biệt sôi động trong những tháng đầu năm. Nhờ đó, doanh thu và lợi nhuận của VNX cũng tăng mạnh, lần lượt đạt 3.423 tỷ và 2.089 tỷ đồng. Các chỉ tiêu kinh doanh chính đều đã sụt giảm trong năm 2023 vừa qua.

Tại hội nghị tổng kết năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo VNX cho biết, trong năm 2023, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sự phối hợp tích cực, đồng bộ của các đơn vị có liên quan, VNX đã hoàn thành tốt việc tổ chức vận hành thị trường an toàn, ổn định, thông suốt; Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy trình tạo sự đồng bộ thống nhất về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch.

Cùng với đó chủ động rà soát các quy chế nghiệp vụ liên quan để chuẩn bị cho các sửa đổi cần thiết khi hệ thống giao dịch mới chính thức đi vào vận hành và khi có các thay đổi của quy định pháp luật; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức và vận hành thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ theo chỉ đạo của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, VNX cũng đã phối hợp với UBCKNN để trình Bộ Tài chính ban hành quy định sửa đổi về lộ trình sắp xếp thị trường chứng khoán cho phù hợp với thực tiễn thị trường; Công tác nghiên cứu, cải tiến các bộ chỉ số chứng khoán, phát triển sản phẩm mới có các kết quả nhất định, góp phần đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và nâng cao chất lượng sản phẩm; Công tác thẩm định hồ sơ đăng ký thành viên được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt là kịp thời xử lý hồ sơ để chấp thuận thành viên trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ; Thực hiện các công tác quản lý, giám sát, kiểm tra thành viên định kỳ nghiêm túc, kịp thời phát hiện các vi phạm; Chủ động triển khai và phối hợp chặt chẽ với UBCKNN trong công tác giám sát tuân thủ, giám sát giao dịch, xử lý giao dịch nghi vấn, xử lý vi phạm; Tích cực chỉ đạo Chủ đầu tư và điều phối hoạt động giữa các đơn vị thụ hưởng đẩy nhanh tiến độ triển khai gói thầu CNTT và đôn đốc các thành viên tham gia kiểm thử hệ thống giao dịch mới.

Đáng chú ý, việc chính thức trở thành thành viên của WEF là một bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập của Sở GDCK Việt Nam và công ty con, góp phần quảng bá, thúc đẩy hội nhập các TTCK. Tổ chức bộ máy đã được hình thành và kiện toàn bước đầu; thực hiện việc sắp xếp bộ máy các công ty con đi kèm với việc từng bước kiện toàn nhân sự lãnh đạo các cấp. Công tác quản lý tài chính, tài sản đầu tư đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Vốn nhà nước đầu tư tại Sở GDCK Việt Nam và các công ty con được bảo toàn và phát triển.

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, báo cáo cũng chỉ ra những khó khăn, các vấn đề tồn tại trong năm 2023.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được cũng như các khó khăn vướng mắc, VNX đã có một số ý kiến đề xuất, kiến nghị Bộ Tài chính, UBCKNN về hoạt động nghiệp vụ và cho phép đầu tư cơ sở vật chất, hỗ trợ xây dựng cơ chế tiền lương của VNX trong giai đoạn tới nhằm đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và các quy định của Luật Chứng khoán năm 2019. Đồng thời, trên cơ sở bám sát chương trình công tác của Bộ Tài chính, UBCKNN, VNX đã đề xuất chương trình công tác trọng tâm của VNX trong năm 2024.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện các đơn vị (Vụ Tài chính Ngân hàng - Bộ Tài chính, Vụ Giám sát thị trường - UBCKNN, HNX, HOSE, VSDC) đề nghị VNX tiếp tục phối hợp công tác chặt chẽ hơn nữa trong năm tới 2024 để hoàn thiện các văn bản pháp luật, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, chính sách, đặt biệt là việc tăng cường cho công tác giám sát (giám sát giao dịch, giám sát liên thị trường, giám sát thành viên,...), công tác nghiên cứu và triển khai các sản phẩm mới cũng như phối hợp trong việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin mới đáp ứng kịp thời tiến độ mà cơ quan quản lý đặt ra.

HOSE đạt lợi nhuận gần 2.000 tỷ đồng năm 2022

HOSE vừa công bố báo cáo thường niên 2022 với lợi nhuận gần 2.000 tỉ đồng, giảm so với năm 2021, nguyên nhân chính do ...

Công ty chứng khoán không kết nối được với hệ thống KRX sẽ bị hủy tư cách thành viên

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa có công văn gửi các công ty chứng khoán thành viên về việc kiểm thử hệ ...

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam là thành viên chính thức của WFE

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) đã được kết nạp là thành viên chính thức của Liên đoàn các Sở Giao dịch Chứng ...

Tiểu Vy

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán