Doanh số giao dịch bằng VND liên ngân hàng giảm nhẹ

(Banker.vn) Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 11-15/1/2021 bằng đồng VND và USD (quy đổi ra VND) đạt 524.261 tỷ đồng, giảm 19.668 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Theo báo cáo của các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài qua hệ thống báo cáo thống kê, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 361.540 tỷ đồng, bình quân 72.308 tỷ đồng/ngày, giảm 5.317 tỷ đồng/ngày so với tuần từ ngày 4 - 8/1/20201;

Doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 162.721 tỷ đồng, bình quân 32.544 tỷ đồng/ngày, tăng 1.383 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (65% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 1 tuần (13% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 1 tuần với tỷ trọng lần lượt là 55% và 27%.

NHNN cũng cho biết, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng VND dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước, cụ thể: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,32%/năm và 0,46%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần dao động nhẹ ở tất cả các kỳ hạn, cụ thể: Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 1 tuần và 1 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,13%/năm và 0,22%/năm.

Về lãi suất huy động, NHNN cho biết, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của TCTD có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất tiền gửi bằng VND phổ biến ở mức 0,1-0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 3,2-3,9%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 4,0-6,0%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 5,6-6,8%/năm.

Hiện lãi suất tiền gửi USD của TCTD ở mức 0%/năm đối với tiền gửi của cá nhân và tổ chức.

Về lãi suất cho vay, mặt bằng lãi suất cho vay bằng VND của TCTD có xu hướng giảm so với cuối năm 2019. Hiện lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Lãi suất cho vay bằng đồng USD phổ biến ở mức 3,0-6,0/năm; trong đó: Lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 3,0-4,5%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,2-6,0%/năm.

Với mặt bằng lãi suất liên ngân hàng duy trì mức thấp, cùng với dự báo tăng trưởng tín dụng ở mức 12-14% (cao hơn năm 2020), trong báo cáo vừa công bố, các chuyên gia phân tích thuộc Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) dự báo, thanh khoản hệ thống ngân hàng trong năm 2021 sẽ khó có khả năng dư thừa hơn năm 2020. Do đó, lãi suất liên ngân hàng có thể sẽ có sự hồi phục nhưng vẫn sẽ tiếp tục duy trì ở mặt bằng thấp.

Thanh Hải

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: