Đoàn kết - Thống nhất - Xuyên suốt vì mục tiêu chung của Hiệp hội Ngân hàng

(Banker.vn) Ngày 20/1/2021, tại Hà Nội, Cơ quan Thường trực (CQTT) Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã tổ chức Hội nghị Cán bộ, nhân viên năm 2021. Ông Nguyễn Quốc Hùng – Tổng Thư ký VNBA - chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có ông Trần Hồng Tuấn - Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam; ông Trần Văn Tần - Ủy viên HĐQT VietinBank, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội  cùng toàn thể cán bộ, nhân viên CQTT.

Báo cáo tổng kết hoạt động của CQTT, ông Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký VNBA cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế toàn cầu diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động vào cuộc tích cực kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách cấp tín dụng nhằm hỗ trợ các đối tượng chịu tác động của dịch COVID-19 và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Các tổ chức tín dụng mà phần lớn là hội viên VNBA đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội nhằm ứng phó với dịch COVID-19; hưởng ứng và triệt để tiết giảm chi phí, tiếp tục giảm lãi suất cho vay tiếp sức cho nền kinh tế, kiểm soát nợ xấu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và các dịch vụ trực tuyến.

Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, thực hiện vai trò làm cầu nối, hỗ trợ các tổ chức hội viên

Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị

Trong năm qua, VNBA đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội viên tham gia, đóng góp ý kiến cho nhiều dự thảo văn bản pháp luật quan trọng trong lĩnh vực ngân hàng và các lĩnh vực khác, góp phần đưa các quy định của cơ quan quản lý nhà nước sát hơn với tình hình thực tế, tạo thuận lợi cho các tổ chức hội viên trong quá trình thực hiện.

Số liệu trong Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2020 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2021 cho thấy VNBA đã tham gia tổng kết thực tiễn thi hành và sửa đổi, bổ sung 6 luật gồm: Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010; Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng năm 2017; Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012; Luật Phá sản năm 2014; Luật Chứng khoán; Luật giao dịch điện tử. Ngoài ra, VNBA còn tham gia tổng kết thực tiễn thi hành và đóng góp ý kiến đối với 17 dự thảo Nghị định; 20 dự thảo Thông tư và nhiều văn bản liên quan khác.

Với vai trò là thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, VNBA đã tham gia tích cực và có trách nhiệm trong việc đề nghị cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, đề xuất các nhiệm vụ trọng yếu có liên quan đến cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện khung khổ pháp lý trong hoạt động ngành Ngân hàng, cải thiện môi trường kinh doanh cho các tổ chức, doanh nghiệp, đồng thời phản ảnh những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính của các tổ chức tín dụng.

Dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng công tác đào tạo của Hiệp hội vẫn được chú trọng triển khai. Hiệp hội đã nỗ lực, sáng tạo và linh hoạt kết hợp giữa đào tạo trực tiếp với đào tạo trực tuyến, cụ thể: Tổ chức thành công 15 chương trình đào tạo, tập huấn, thu hút được gần 1.800 học viên tham dự. Trong đó, 12 chương trình tổ chức chung cho tất cả các tổ chức hội viên, 3 chương trình tổ chức riêng theo yêu cầu, đặt hàng của tổ chức hội viên... Đặc biệt, trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác đã ký với Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF), Hiệp hội đã tổ chức 8 chương trình tập huấn cho 700 lượt cán bộ của các tổ chức hội viên về các chủ đề liên quan đến: Tín dụng xanh, ngân hàng xanh và phát triển bền vững...

Công tác truyền thông sâu, rộng và hiệu quả

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ điện tử khẳng định được vai trò quan trọng, hiệu quả và tính tiên phong, cập nhật kịp thời tin bài phục vụ công tác truyền thông của VNBA, cho các hội viên và toàn ngành Ngân hàng. Từng bước trở thành kênh cung cấp nguồn tài liệu tham khảo chính thống tin cậy cho các đơn vị báo chí khác. 

Trong năm 2020, Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ đã thực hiện 3 đợt truyền thông liên quan đến đề nghị các công ty viễn thông giảm cước tin nhắn đối với dịch vụ tài chính ngân hàng; 2 đợt truyền thông về kiến nghị hai tổ chức thẻ quốc tế lớn là VISA và Mastercard giảm phí các giao dịch thẻ đối với thị trường Việt Nam; kiến nghị Bộ Tài chính về việc không thu thuế giá trị gia tăng đối với nghiệp vụ phát hành thư tín dụng (L/C) của các tổ chức tín dụng; phản ánh vướng mắc, khó khăn của các ngân hàng khi thực hiện Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý Thuế; việc Bộ Tài chính Hoa Kỳ dán mác Việt Nam trong danh sách thao túng tiền tệ …. Các đợt truyền thông đều tạo được hiệu ứng  tốt.

Trang tin điện tử (Website) của VNBA tổ chức khai thác tốt các nguồn tin của tổ chức hội viên, thường xuyên đăng tải thông tin hoạt động của Hiệp hội, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ tiện ích, phổ biến kiến thức pháp luật, nghiệp vụ về ngân hàng ra công chúng.

Hiệp hội cũng đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, chú trọng đăng tải các thông tin về các hoạt động an sinh xã hội, nêu gương điển hình tiến tiến, người tốt việc tốt, các thông tin khuyến cáo nâng cao ý thức cảnh giác, phòng tránh các giao dịch lừa đảo, gây mất an ninh tiền tệ.

Kết nạp thêm hội viên, nâng tổng số hội viên lên 73 tổ chức

Năm 2020, VNBA tổ chức lễ kết nạp và trao Giấy chứng nhận hội viên cho 4 hội viên mới: Tổng Công ty truyền thông VNPT Media, Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei và Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam), nâng tổng sổ hội viên VNBA Việt Nam lên 73 tổ chức.

Trong năm qua, VNBA thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc của các tổ chức hội viên, xây dựng và triển khai biện pháp đồng hành, chia sẻ và hỗ trợ các tổ chức hội viên gặp khó khăn. Nhằm tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình hoạt động và trực tiếp tiếp nhận những vướng mắc, kiến nghị của tổ chức hội viên, trong năm VNBA đã tổ chức đến thăm và làm việc với Công ty Tài chính TNHH MTV Cộng Đồng; Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam; Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Sài Gòn Hà Nội; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển UB Việt Nam; Ngân hàng TMCP Bản Việt; Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng…

Triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng

VNBA đã tổ chức sơ kết, đánh giá năm đầu tiên thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân (số 112/KH-CQTT ngày 20/5/2019. Qua đó, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch triển khai thực hiện Bộ chuẩn mực năm 2020, nhằm kịp thời thích ứng và phù hợp với tình hình thực tế.

Đồng thời, VNBA nghiên cứu lồng ghép nội dung Bộ chuẩn mực vào chương trình hội thảo liên quan đến chính sách, nghiệp vụ ngân hàng; vận động các tổ chức hội viên lồng ghép các nội dung của Bộ chuẩn mực vào các hoạt động, chương trình, sự kiện nội bộ; Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền Bộ chuẩn mực tới cán bộ ngân hàng và sinh viên ngành tài chính, ngân hàng. Tiếp tục hoàn thiện tài liệu bài giảng Bộ chuẩn mực, chuẩn bị cho việc chuyển thể tài liệu bài giảng Bộ chuẩn mực sang dạng số hóa phục vụ đào tạo E-learning và phục vụ cho công tác đào tạo cán bộ tân tuyển của các ngân hàng. VNBA tổ chức in ấn 2 đợt cuốn Sổ tay Bộ chuẩn mực với số lượng 17.000 cuốn.

2021 - năm đột phá, tạo đà 

Tại hội nghị, Tổng thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII, là năm đột phá và tạo đà cho những năm tiếp theo của cả nhiệm kỳ. Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng yêu cầu toàn thể CQTT sẽ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2021.

"VNBA cần đổi mới toàn diện đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, hoạt động vì hội viên, phải thể hiện bằng hành động, đoàn kết, thống nhất từ trên xuống dưới", Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng lưu ý. Đồng thời, Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng yêu cầu các bộ phận chuyên môn phải phối hợp nâng cao vai trò của Hiệp hội, phát triển chăm sóc, nuôi dưỡng hội viên, đảm bảo sự phát triển vững chắc, bền vững.

Tiếp tục chủ động tham gia có trách nhiệm trong việc góp ý xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên. Đặc biệt là vai trò làm cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức hội viên trong quá trình hoạt động. 

Đối với công tác truyền thông, tăng cường phối hợp hơn nữa giữa các ban, đơn vị trong Hiệp hội nhằm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông cho ngành và các tổ chức hội viên. 

Ra mắt Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2020, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2021 của Cơ quan Thường trực - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Báo cáo kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2020 của Công đoàn Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2019-2021 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2021-2023; đồng thời đã bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2023 với 3 thành viên.

Ông Trần Hồng Tuấn, Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Đề nghị trong năm 2021, Công đoàn VNBA, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đặc biệt là các tấm gương người tốt việc tốt, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng. Đồng thời, bám sát kế hoạch của công đoàn ngành, tham gia các hoạt động phong trào chào mừng 70 năm thành lập ngành Ngân hàng.

Ông Trần Văn Tần, Ủy viên HĐQT VietinBank, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội:

Trong năm 2021, tôi mong muốn toàn thể cán bộ nhân viên nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ theo các Nghị quyết Hội đồng Hiệp hội và kế hoạch công tác của CQTT đã đề ra, ngày càng khẳng định được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Bùi Trang - Huy Hoàng - Phan Mai - Tạ Dũng

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: