Điểm chuẩn đại học năm 2023 Trường Đại học Dược Hà Nội: Cao nhất 25 điểm

(Banker.vn) Năm nay, mức điểm chuẩn đại học vào 3/4 ngành của Trường Đại học Dược Hà Nội giảm khoảng 1 điểm so với năm trước, chỉ có ngành Công nghệ sinh học tăng 1 điểm.
Điểm chuẩn Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2023 và những năm gần đây Điểm chuẩn đại học 2023 của Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Điểm chuẩn Đại học Dược Hà Nội năm nay cao nhất 25 điểm vào ngành Dược học (giảm 1 điểm so với năm ngoái).

Điểm chuẩn đại học năm 2023 Trường Đại học Dược Hà Nội: Cao nhất 25 điểm
Điểm chuẩn đại học 2023 Trường Đại học Dược Hà Nội

Năm 2023, Đại học Dược Hà Nội tuyển sinh 960 chỉ tiêu, trong đó 780 chỉ tiêu cho ngành Dược học, 60 chỉ tiêu cho các ngành Hóa dược, Hóa học, Công nghệ sinh học.

Hiện Báo Công Thương đã có điểm chuẩn đại học 2023 một số trường, phụ huynh và thí sinh có thể tham khảo tại đây:

#

https://congthuong.vn/cap-nhat-diem-chuan-12-truong-thanh-vien-dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-2023-268152.html

https://congthuong.vn/dai-hoc-thuong-mai-cong-bo-diem-chuan-2023-cao-nhat-la-27-diem-268159.html

https://congthuong.vn/diem-chuan-dai-hoc-2023-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-ky-thuat-cong-nghiep-268158.html

https://congthuong.vn/cac-truong-dai-hoc-khoi-nganh-y-duoc-cong-bo-diem-chuan-2023-268148.html

https://congthuong.vn/diem-chuan-dai-hoc-2023-cua-truong-dai-hoc-dien-luc-268146.html

https://congthuong.vn/hoc-vien-hang-khong-viet-nam-cong-bo-diem-chuan-nam-2023-dao-dong-tu-16-242-diem-268144.html

https://congthuong.vn/dai-hoc-ngoai-thuong-cong-bo-diem-chuan-2023-nganh-cao-nhat-285-diem-268137.html

https://congthuong.vn/dai-hoc-kinh-te-quoc-dan-cong-bo-diem-chuan-2023-cao-nhat-371-diem-267972.html

https://congthuong.vn/dai-hoc-bach-khoa-ha-noi-cong-bo-diem-chuan-2023-nganh-cao-nhat-29-diem-268041.html

Tâm An

Theo: Báo Công Thương