Điểm chuẩn đại học 2023 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(Banker.vn) Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa công bố điểm chuẩn đại học chính quy xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023 và các năm gần đây Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp - AJC OPEN DAY 2023

Năm 2023, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển sinh 2.400 chỉ tiêu, trong đó 1.950 chỉ tiêu cho hệ chính quy cấp bằng thứ nhất, 450 chỉ tiêu cho hệ chính quy cấp bằng thứ hai.

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023:

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023: 9,5 điểm/môn vẫn trượt - 1

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023: 9,5 điểm/môn vẫn trượt - 6

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023: 9,5 điểm/môn vẫn trượt - 5

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023: 9,5 điểm/môn vẫn trượt - 4

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023: 9,5 điểm/môn vẫn trượt - 3

Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2023: 9,5 điểm/môn vẫn trượt - 2

Tâm An

  Theo: Báo Công Thương
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng