ĐHĐCĐ Nam A Bank: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 13.725 tỷ đồng, chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu

(Banker.vn) Ngày 29/3, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank - HOSE: NAB) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội thông qua kế hoạch kinh doanh, chia cổ tức, tăng vốn điều lệ và bầu thêm một thành viên HĐQT.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, ĐHĐCĐ của Nam A Bank thông qua mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 4.000 tỷ đồng, tăng 21%; Tổng tài sản đạt 232.000 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023; Dư nợ cho vay cá nhân, tổ chức kinh tế ở mức 160.000 tỷ đồng, tăng 13%, đồng thời, đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng tín dụng hàng năm theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Huy động vốn cá nhân, tổ chức kinh tế và giấy tờ có giá ở mức 178.000 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước…

ĐHĐCĐ Nam A Bank: Dự kiến tăng vốn điều lệ lên 13.725 tỷ đồng, chia cổ tức 25% bằng cổ phiếu
Ảnh: Internet

Về tăng vốn điều lệ, Đại hội cũng thống nhất việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Việc tăng vốn điều lệ năm 2024 nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển Nam A Bank đến năm 2025, tầm nhìn 2030; nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh và quản trị rủi ro.

Trong đó, ngân hàng dự kiến phát hành hơn 264,5 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức tỷ lệ 25% cho cổ đông. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận của năm 2023 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

Thứ hai, tăng vốn từ phát hành 50 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá chào bán 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm và được giải tỏa 50% trong năm tiếp theo kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Việc tăng vốn từ phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi đã thực hiện tăng vốn từ phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng từ 10.580 tỷ đồng lên gần 13.726 tỷ đồng.

Ngân hàng này cho biết số vốn tăng thêm sẽ được dùng để mua sắm tài sản cố định, công cụ lao động; xây dựng cơ sở vật chất các đơn vị kinh doanh hiện tại và tương lai; bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, Đại hội thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trong năm 2024 hoặc 2025 với kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm.

Đây là số trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Kỳ hạn trái phiếu tối đa 5 năm kể từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu cố định hoặc thả nổi tùy vào điều kiện thị trường tại thời điểm phát hành. Trái phiếu có thể được chào bán trên thị trường trong nước hoặc quốc tế. Phương thức phát hành thông qua đại lý phát hành và/hoặc bảo lãnh phát hành, hoặc bán trực tiếp cho nhà đầu tư.

Cổ đông cũng tiếp tục đồng thuận kế hoạch thành lập ngân hàng 100% vốn của Nam A Bank hoặc chi nhánh Nam A Bank tại nước ngoài, khu vực triển khai tại các nước Đông Nam Á. Thông qua chủ trương, Ngân hàng sẽ tiếp tục tham gia hoạt động tái cơ cấu các quỹ tín dụng nhân dân, đồng thời ủy quyền cho HĐQT trong việc lựa chọn và quyết định phương án tham gia trình Ngân hàng Nhà nước xem xét, phê duyệt.

Về công tác nhân sự cấp cao, ông Trần Khải Hoàn, Phó tổng giám đốc thường trực Nam A Bank được bầu vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ VIII (2021 - 2026). Như vậy, HĐQT Nam A Bank sẽ có thêm một thành viên, nâng tổng số lên 7 thành viên, trong đó ông Trần Ngô Phúc Vũ là Chủ tịch HĐQT; 2 Phó chủ tịch là ông Trần Ngọc Tâm và bà Võ Thị Tuyết Nga.

Cổ phiếu NAB bật tăng mạnh trong ngày lên HOSE, Nam Á Bank "rục rịch" phát hành 264,5 triệu cổ phiếu

Cổ phiếu NAB của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam Á Bank) là cổ phiếu ngân hàng duy nhất được HOSE chấp thuận đăng ký ...

Tân binh sàn HOSE Nam A Bank đặt mục tiêu lợi nhuận khiêm tốn, dự chia cổ tức 25%

Cuộc đại hội năm nay của Nam A Bank sẽ thảo luận những vấn đề như báo cáo kết quả hoạt động, bàn phương án ...

Nhiều nhà băng xúc tiến bán vốn cho nhà đầu tư nước ngoài

Sau giai đoạn trầm lắng, hoạt động chào bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài đã được nhiều ngân hàng đẩy mạnh trở ...

Tuệ Nhi

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán