Đèo Cả (HHV) lên kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành 177 triệu cổ phiếu

(Banker.vn) Trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) lên kế hoạch tăng vốn điều lệ từ hơn 3.000 tỷ đồng lên hơn 4.800 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả dự kiến tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 24/4.

Theo kế hoạch tăng vốn, Đèo Cả dự kiến phát hành thêm cổ phiếu theo 3 hình thức.

Một là trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 7%, tương ứng với việc phát hành hơn 21,5 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:7 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu nhận về 7 cổ phiếu mới). Thời gian dự kiến thực hiện trong năm 2023 sau khi được UBCKNN chấp thuận, nguồn thực hiện lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối công ty mẹ theo báo cáo tài chính riêng.

Hai là phát hành hơn 82,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng 25% số cổ phần đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được mua 1 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến sẽ do HĐQT quyết định và không thấp hơn mệnh giá của cổ phiếu.

Với số tiền hơn 823 tỷ đồng thu được, Đèo Cả dự kiến dùng 108 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, chủ đầu tư dự án hầm đường bộ qua Đèo Cả (bao gồm hầm Đèo Cả, Cổ Mã, Cù Mông, Hải Vân); 33 tỷ đồng góp vốn đầu tư vào Công ty CP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn, chủ đầu tư dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn; 681 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Hạ tầng giao thông Đèo Cả muốn phát hành thêm 177 triệu cổ phiếu.
Hạ tầng giao thông Đèo Cả muốn phát hành thêm 177 triệu cổ phiếu.

Ba là chào bán hơn 74,1 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, tương ứng 18% số cổ phần đang lưu hành.

Đối với nhà đầu tư chiến lược, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm, còn với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2023 – 2024 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Sau đó, HĐQT sẽ lựa chọn thời gian thực hiện cụ thể.

Với hơn 741 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, HHV dự kiến dùng 705 tỷ đồng tham gia dự án Cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án khác có thể phát sinh; 35 tỷ đồng bổ sung vốn cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2023, Đèo Cả đặt mục tiêu mang về 2.478 tỷ đồng doanh thu, 339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 18% và 14% so với thực hiện năm 2022.

Công ty dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng tiền hoặc cổ phiếu. Đồng thời, HĐQT đề xuất huỷ phương án chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (5%) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 do thị trường chứng khoán nhiều biến động và tiến độ thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ngày 1/1/2021 diễn ra chậm hơn dự kiến.

Trên thị trường, cổ phiếu HHV chốt phiên 4/4 ở mức 13.900 đồng/cp.

Hậu kiểm toán, lợi nhuận 2022 của Đèo Cả (HHV) trượt mốc 300 tỷ đồng

Hậu kiểm toán, lãi ròng hợp nhất của Đèo Cả giảm từ 315 tỷ đồng xuống còn 297,4 tỷ đồng, giảm 5,6% so với số ...

Cổ phiếu ngành giao thông: Triển vọng và thách thức

Cổ phiếu của các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng đường cao tốc, đường quốc lộ, sân bay, cầu, hầm... được dự báo tiếp tục ...

Đèo Cả (HHV) vay tín chấp 300 tỷ đồng từ công ty mẹ

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) vừa thông qua phương án vay vốn từ Công ty CP Tập ...

Phúc Lâm

  Theo: Kinh Tế Chứng Khoán
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng