Đến năm 2025, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(Banker.vn) Duy trì và mở rộng bền vững đối tượng tham gia, Việt Nam phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Đến năm 2030 đạt trên 95% dân số.
15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam: Chính sách thực sự đi vào cuộc sống Từ 1/7: 3 thay đổi quan trọng liên quan đến bảo hiểm y tế Bao phủ bảo hiểm y tế tăng nhanh, phát triển bền vững

Bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 93,35% dân số

Ngày 1/7, Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009-01/7/2024).

Đến năm 2025, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Lễ Mít tinh kỷ niệm 15 năm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (1/7/2009-01/7/2024)

Ngày 16/6/2009 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-TTg về Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. Theo đó, ngày 1/7 hàng năm trở thành Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam với mục tiêu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân trong thực thi chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết của Đảng.

Với chủ đề “Sử dụng hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại y tế cơ sở”, Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2024 là dịp cao điểm truyền thông nhằm gia tăng nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; nâng cao hiệu quả sử dụng Quỹ bảo hiểm y tế và chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Từ đó, ngày càng thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Thống kê cho thấy, hết năm 2023, cả nước có khoảng 93,6 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, với tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần 93,35% dân số, tiệm cận với mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Cùng với đó, việc tiếp cận các dịch vụ bảo hiểm y tế của người dân ngày càng được mở rộng. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam cho biết, ước hết tháng 6/2024, cả nước khoảng 89,552 triệu lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú và ngoại trú (tăng 6,563 triệu lượt người (tương đương 7,91%) so với cùng kỳ năm 2023); với số tiền giám định, thanh toán hơn 66,92 nghìn tỷ đồng.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đánh giá, việc gia tăng số người tham gia bảo hiểm y tế, cũng như gia tăng số lượt khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc cho thấy chính sách bảo hiểm y tế đang đi đúng định hướng và đã trở thành một nguồn tài chính đáng kể góp phần cùng ngân sách nhà nước trong công tác bảo vệ, chăm sóc hiệu quả sức khỏe Nhân dân.

Đến năm 2025, 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế
Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh

Về mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh thông tin, thời gian qua, với sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị (100% các xã, huyện và tỉnh trên toàn quốc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế), ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trong bối cảnh nền kinh tế phục hồi chưa như kỳ vọng.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh cho biết, toàn ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam còn tích cực triển khai Chương trình "Mang Tết ấm cho người có hoàn cảnh khó khăn được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình”, trong đó nhằm tạo cơ hội để người có hoàn cảnh khó khăn được tiếp cận chăm sóc sức khoẻ bằng bảo hiểm y tế, góp phần hiện thực hoá mục tiêu “bảo hiểm y tế toàn dân” đã được đề ra tại các Nghị quyết của Đảng.

Ngoài ra, về mục tiêu sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế an toàn, hiệu quả, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã chỉ đạo bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tăng cường công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh; giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp với cơ quan chức năng xử lý tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Theo ông Nguyễn Thế Mạnh, công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của Đảng và Nhà nước ta đã đạt được những thành tích tích cực. "Tuy nhiên, thực tế cho thấy, để phát triển bảo hiểm y tế bền vững, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, điều kiện quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, “vào cuộc” của cả hệ thống chính trị, cũng như ý thức của người dân, cơ sở y tế về ý nghĩa của việc tham gia bảo hiểm y tế , gắn với việc đảm bảo an toàn và sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế" - ông Mạnh cho hay.

Duy trì và mở rộng bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Quán triệt sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế, xem đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Cụ thể: Tiếp tục quán triệt nhận thức sâu sắc về vai trò của bảo hiểm y tế như một trong những nhiệm vụ quan trọng trong các chương trình công tác của các cơ quan Đảng và chính quyền; duy trì và mở rộng bền vững đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, phấn đấu đến năm 2025 là 95% dân số, đến năm 2030 đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.

Tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động, thân nhân người lao động, các đối tượng yếu thế. Rà soát bảo đảm không bỏ sót các đối tượng, thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế đến mọi đối tượng trong xã hội; tập trung nghiên cứu từng bước mở rộng phạm vi quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế đặc biệt là các quyền lợi để giúp ngăn ngừa, điều trị bệnh từ sớm, từ xa.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ, sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở.

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ, cần tập trung chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất; khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý đấu thầ, mua sắm, sử dụng thuốc và thiết bị y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai minh bạch; xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bảo Thoa

Theo: Báo Công Thương