Đề xuất quy định mới về giấy phép cho các ngân hàng có yếu tố nước ngoài

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang xây dựng dự thảo thông tư quy định việc cấp đổi giấy phép cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng có yếu tố nước ngoài.
SSI bổ sung 85 triệu USD vốn vay tín chấp từ các ngân hàng nước ngoài Sửa quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Đại biểu Quốc hội: Có hay không ngân hàng trong nước gửi tiền ra ngân hàng nước ngoài hưởng lãi cao?

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư được áp dụng đối với các trường hợp như: Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, định hướng, nguyên tắc xây dựng dự thảo thông tư là kế thừa các nội dung có liên quan tại Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 (đã được sửa đổi, bổ sung).

Cụ thể, Ban Soạn thảo sẽ rà soát các điều, khoản tương ứng của Thông tư 40 có tham chiếu điều, khoản của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 để chỉnh sửa các điều, khoản của dự thảo thông tư thống nhất với điều, khoản của luật.

Đề xuất quy định mới về giấy phép cho các ngân hàng có yếu tố nước ngoài
Các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam

Ban Soạn thảo cũng nghiên cứu chỉnh sửa các nội dung tương ứng tại Thông tư 40 đã được Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 sửa đổi, bổ sung.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thông tư mới sau khi ban hành sẽ làm cơ sở để ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam triển khai thực hiện ngay sau khi Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 có hiệu lực thi hành.

Theo dự thảo thông tư, Ngân hàng Nhà nước có thẩm quyền quyết định cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép đối với ngân hàng thương mại, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài là đối tượng thanh tra, giám sát an toàn vi mô của cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng;

Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền quyết định cấp và sửa đổi giấy phép đối với một số trường hợp khác.

Ngân Thương

Theo: Báo Công Thương