Dầu thực vật Sài Gòn (SGO) hủy tư cách công ty đại chúng

(Banker.vn) Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố việc hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty CP Dầu thực vật Sài Gòn (UPCoM: SGO) do không đủ điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán.

Căn cứ Quyết định số QDTH/10133314 ngày 2/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, Công ty CP Dầu Thực vật Sài Gòn (SGO) đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kể từ ngày 2/10/2023.

Dầu thực vật Sài Gòn (SGO) hủy tư cách công ty đại chúng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Dầu Thực vật Sài Gòn kể từ ngày 2/10/2023.

Hiện tại, cổ phiếu SGO đang bị đình chỉ giao dịch vì thuộc diện bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật, thuộc trường hợp cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Bên cạnh đó, cổ phiếu SGO cũng thuộc diện hạn chế giao dịch do lỗi không họp ĐHĐCĐ thường niên hai năm tài chính gần nhất trong thời hạn tối đa kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; chậm nộp BCTC bán niên 2023 đã được soát xét và BCTC năm 2022 đã được kiểm toán quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định; thuộc trường hợp cổ phiếu bị hạn chế giao dịch theo quy định pháp luật. Theo đó, cổ phiếu SGO chỉ được giao dịch vào phiên thứ 6 hàng tuần kể từ ngày cổ phiếu được đưa ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch.

Theo dữ liệu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Dầu thực vật Sài Gòn mới chỉ công bố BCTC quý 4/2018 với doanh thu thuần đạt 29,2 triệu đồng, chưa đến 0,1% so với cùng kỳ, lỗ ròng 30,3 triệu đồng trong khi cùng kỳ lỗ 250 triệu đồng.

Lũy kế năm 2018, doanh thu thuần của Dầu Thực vật Sài Gòn đạt gần 13 tỷ đồng, giảm hơn 84%, lỗ ròng gần 346 triệu đồng (cùng kỳ có lãi hơn gần 1 tỷ đồng). Trong giai đoạn trước đó, bức tranh tài chính của Dầu thực vật Sài Gòn cũng liên tục sụt giảm, đặc biệt sau khi thoái toàn bộ vốn tại Công ty TNHH Phúc Quang – Hồng Anh năm 2017.

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản Dầu Thực vật Sài Gòn là hơn 266 tỷ đồng, trong đó hơn 70% tài sản (tương đương gần 188 tỷ đồng) là các khoản đầu tư tài chính dài hạn bao gồm khoản đầu tư vào Công ty TNHH Quốc tế Công nghệ cao trị giá 90 tỷ đồng, đầu tư vào Công ty CP Đầu tư Merci Việt Nam trị giá 77,53 tỷ đồng và đầu tư vào Công ty CP Công nghệ Khai khoáng trị giá 20 tỷ đồng.

Công ty CP Dầu thực vật Sài Gòn thành lập vào ngày 8/2/2010 với vốn điều lệ ban đầu là một tỷ đồng; gồm các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính là trồng cây có hạt chứa dầu, chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản; sản xuất dầu, mỡ động, thực vật…

Hủy tư cách công ty đại chúng của Bao bì nhựa Sài Gòn (SPP)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa có thông báo về việc hủy đăng ký công ty đại chúng của Công ty CP Bao ...

Hủy tư cách công ty đại chúng với Thibidi (THI)

Về lý do hủy niêm yết, THI cho biết, theo quy định, công ty đại chúng là Công ty CP thuộc một trong hai trường ...

Cổ phiếu Dược phẩm TV.Pharm (TVP) chuẩn bị rời sàn UPCoM

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty CP Dược phẩm ...

Khánh Vân

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán