Công ty Tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam được tăng vốn lên hơn 1.313 tỷ đồng

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 162/QĐ-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Lotte Việt Nam (Lotte Finance).

Theo Quyết định 162/QĐ-NHNN ngày 8/2/2021, Điều 2 Giấy phép số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019 của Thống đốc NHNN về thành lập và hoạt động Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam được sửa đổi, bổ sung như sau: “Vốn điều lệ của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam là: 1.313.969.610.643 đồng (Một ngàn ba trăm mười ba tỷ, chín trăm sáu mươi chín triệu, sáu trăm mười ngàn, sáu trăm bốn mươi ba đồng) do Công ty Lotte Card Co., Ltd (Hàn Quốc) sở hữu 100% Vốn điều lệ”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 102/GP-NHNN ngày 19/11/2019.

Đồng thời, Quyết định số 392/QĐ-NHNN ngày 10/3/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MTV Lotte Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày 8/2/2021.

PV

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: