Công ty Đầu tư I.P.A tiếp tục phát hành trái phiếu “ba không”

(Banker.vn) Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Công ty Đầu tư I.P.A) vừa phát hành thành công lô trái phiếu “ba không” với giá trị 735 tỷ đồng.
Công ty Đầu tư I.P.A huy động 317 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo để “đảo nợ” Nhà thầu Xây dựng An Hoà lần đầu tiên phát hành trái phiếu Công ty CP Năng lượng Bắc Hà huy động thành công 325 tỷ đồng trái phiếu không đảm bảo

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 3/7, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (Công ty Đầu tư I.P.A; mã CK: IPA) gửi văn bản số 79/2024/IPA cho đơn vị về công bố thông tin phát hành lô trái phiếu IPAH2429002.

Theo đó, lô trái phiếu IPAH2429002 được Công ty Đầu tư I.P.A phát hành ngày 27/6/2024, kỳ hạn 5 năm, tức đáo hạn ngày 27/6/2029. Khối lượng phát hành là 7.350 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành là 735 tỷ đồng. Lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm.

Lô trái phiếu IPAH2429002 là loại trái phiếu “ba không”: không kèm chứng quyền, không chuyển đổi, không được đảm bảo. Tổ chức liên quan là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội. Đối tượng chào bán là cá nhân chuyên nghiệp và tổ chức chuyên nghiệp.

Công ty Đầu tư I.P.A tiếp tục phát hành trái “ba không”
Công ty Đầu tư I.P.A tiếp tục phát hành trái “ba không” (Ảnh chụp màn hình).

Cũng trong ngày 27/6, Công ty Đầu tư I.P.A đã thực hiện mua lại trái phiếu trước hạn với lô trái phiếu IPAH2124002 (300 tỷ đồng) và lô trái phiếu IPAH2124003 (400 tỷ đồng). Hai lô trái phiếu này có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng (mỗi lô trị giá 1.000 tỷ đồng) được phát hành vào năm 2021, sẽ lần lượt đáo hạn vào sẽ đáo hạn lần lượt vào ngày 15/11/2024 và ngày 20/12/2024 tới đây.

Trước đó, ngày 5/6, Công ty Đầu tư I.P.A cũng phát hành thành công lô trái phiếu IPAH2429001 với giá trị 317 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm, lãi suất lô trái phiếu cố định 9,5%/năm. Lô trái phiếu này cũng thuộc loại trái phiếu “ba không”.

Công ty Đầu tư I.P.A cho biết, mục đích phát hành lô trái phiếu IPAH2429001 sẽ dùng toàn bộ số tiền huy động để cơ cấu lại các khoản nợ theo các hợp đồng vay và các khoản công nợ khác, thời gian sử dụng vốn dự kiến quý 2/2024. Cụ thể, Công ty Đầu tư I.P.A sẽ dùng 317 tỷ đồng trả nợ vay cho 2 khoản vay của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ được ký lần lượt vào ngày 04/07/2023 và ngày 17/11/2023.

Ngoài ra, một thành viên của Công ty Đầu tư I.P.A là Công ty CP Năng lượng Bắc Hà cũng vừa phát hành thành công lô trái phiếu BHBCH2429001 trong ngày 27/6, với khối lượng 3.250 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị theo mệnh giá phát hành 325 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, tức sẽ đáo hạn vào 27/6/2029, có lãi suất cố định 9,5%/năm.

Đáng chú ý lô trái phiếu này BHBCH2429001 cũng là loại trái phiếu “ba không”. Tổ chức lưu ký là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, tổ chức liên quan là Công ty CP chứng khoán Sài gòn - Hà Nội.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2024, Công ty Đầu tư I.P.A báo lãi sau thuế gần 105 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền của doanh nghiệp lại âm 9,8 tỷ đồng trong quý đầu năm. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp phải dành hơn 400 tỷ đồng để chi trả nợ gốc vay.

Cụ thể, theo báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất, tính đến ngày 31/3/2024, dòng tiền lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Công ty Đầu tư I.P.A dương 148,3 tỷ đồng; lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động đầu tư dương 239,2 tỷ đồng.

Riêng dòng tiền tài chính ghi nhận mức âm 397,4 tỷ đồng. Trong đó, tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu là 23 tỷ đồng; tiền trả nợ gốc vay 411 tỷ đồng và tiền chi trả cổ tức, lợi nhuận cho chủ sở hữu là 9,3 tỷ đồng.

Do đó, tại ngày 31/3/2024, dòng tiền của Công ty Đầu tư I.P.A ghi nhận mức âm 9,8 tỷ đồng khiến tiền mặt của doanh nghiệp xuống mức còn 73,8 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng nợ vay và thuê tài chính của Công ty Đầu tư I.P.A giảm 9,4% so với đầu năm, tương ứng giảm 411 tỷ đồng, về 3.981,5 tỷ đồng và bằng 95,1% vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.187,2 tỷ đồng). Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 18% so với hồi đầu năm lên mức 3.929,2 tỷ đồng; nợ vay dài hạn giảm tới 95,1% xuống mức 52,2 tỷ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA) có trụ sở chính tại Số 1, Phố Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tiền thân của IPA là Công ty TNHH Đầu tư và Tài chính IPA, thành lập năm 1998 tại Hà Nội. Đến năm 2007-2008, IPA sáp nhập với Công ty CP Đầu tư I.P.A và Công ty CP Các đối tác Tài chính IPA với số vốn điều lệ là 600 tỷ đồng sau khi sáp nhập.

Ngày 17/06/2016, IPA chính thức giao dịch phiên đầu tiên trên Sàn giao dịch UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán IPA.

Ngày 14/02/2017, IPA nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100779693 của Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội ghi nhận việc tăng vốn điều lệ từ 600 tỷ đồng lên hơn 890 tỷ đồng.

Đến ngày 13/12/2021, Công ty đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh ngiệp lần thứ 9 do phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu và được Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ghi nhận tăng vốn điều lệ từ 890 tỷ đồng lên hơn 1.700 tỷ đồng.

Ngân Nga

Theo: Báo Công Thương