Công ty CP Môi trường Sonadezi vận hành thử nghiệm nhiều hạng mục Khu xử lý chất thải Vĩnh Tân

(Banker.vn) Công ty CP Môi trường Sonadezi (mã Upcom SZE) công bố hàng loạt thông tin về việc ký hợp đồng với bên có liên quan của người nội bộ có liên quan đến các hạng mục của Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân.

Theo đó, ngày 28/12, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 18/NQ-SZE-HĐQT về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ Sonadezi về khởi động sinh học và vận hành thử nghiệm trạm xử lý nước rỉ rác 180m3/ngày đêm và hầm bùn vệ sinh 100m3/ngày đêm cũng như một số công việc khác có liên quan.

Ngoài ra, Công ty CP Dịch vụ Sonadezi còn vận hành thử nghiệm công trình trạm xử lý nước rỉ rác và hầm bùn vệ sinh, tổ chức, triển khai thực hiện các thủ tục môi trường liên quan đến kế hoạch vận hành thử nghiệm các hạng mục trạm xử lý nước thải, xử lý hầm bùn vệ sinh, nhà máy tái chế chất thải làm mùn compost tại Vĩnh Tân (Vĩnh Cửu, Đồng Nai). Công ty CP Dịch vụ Sonadezi sẽ thực hiện hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho dự án “Điều chỉnh Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp, quy mô 21,7ha” của Công ty CP Môi trường Sonadezi.

Được biết, Công ty CP Môi trường Sonadezi có 64% vốn nhà nước do Tổng Công ty Sonadezi nắm giữ. Thời gian qua, Công ty CP Môi trường Sonadezi thông qua chủ trương ký kết hàng loạt hợp đồng dịch vụ với nhiều trong ty trong hệ sinh thái Sonadezi.   

Mới đây nhất, ngày 31/12/2020, Công ty ban hành nghị quyết HĐQT số 20/NQ-SZE-HĐQT về thông qua chủ trương ký kết một loạt hợp đồng dịch vụ với 10 công ty trong hệ sinh thái Sonadezi. Trong đó SZE cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn (sinh hoạt và công nghiệp) cho các doanh nghiệp như Công ty CP Cảng Đồng Nai, Công ty CP Sonadezi Long Bình, Công ty CP Sonadezi Long Thành, Công ty CP Sonadezi Giang Điền, Công ty CP Cấp nước Đồng Nai…

Trước đó, công ty đã ký kết hợp đồng vận hành thử nghiệm Nhà máy tái chế chất thải làm mùn Compost tại Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt và công nghiệp Vĩnh Tân.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, SZE công bố thông tin về việc dự kiến mua lại cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ trong thời gian 8/12/2020-6/1/2021 theo phương thức thỏa thuận. Lý do được đưa ra trong thông báo là do “Thị giá cổ phiếu SZE đang giao dịch ở mức thấp hơn giá trị thực của công ty nên công ty mua lại cổ phiếu nhằm bảo vệ quyền lợ của công ty và cổ đông”. Đến nay, công ty chưa công bố kết quả giao dịch.

Được biết, theo Báo cáo tài chính quý III/2020, Công ty CP Môi trường Sonadezi có tiền và tương đương tiền tại 30/9/2020 là 12 tỷ đồng, giảm 77,8% so với 54 tỷ đồng của 1/1/2020. Khoản phải thu ngắn hạn khách hàng là 118,8 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm, hàng tồn kho là 28,3 tỷ đồng - gấp 3 lần đầu năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang là 68,3 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 352,8 tỷ đồng.

Doanh thu quý III/2020 của công ty đạt 101,9 tỷ đồng, tăng 12% so với mức 90,4 tỷ đồng đồng của quý III/2019. Lợi nhuận sau thuế quý III/2020 đạt 9,34 tỷ đồng, tăng 24% so với quý III/2019. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, công ty đạt doanh thu 268,9 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ 2019, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 29,4 tỷ đồng, tăng 19,5% so với 24,6 tỷ đồng của 9 tháng đầu năm ngoái.

Năm 2019, công ty đạt doanh thu 376,7 tỷ đồng (vượt 18% kế hoạch), lợi nhuận sau thuế 31,5 tỷ đồng (vượt 19% kế hoạch), cổ tức tiền mặt 8%. Năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu 398,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 32,5 tỷ đồng và cổ tức 8%.

Công ty CP Môi trường Sonadezi là công ty dịch vụ môi trường đô thị lớn ở Việt Nam, có vốn điều lệ 300 tỷ và là công ty con của Tổng công ty Sonadezi (phần vốn nhà nước chiếm 64% do Tổng công ty Sonadezi nắm giữ, ngoài ra công ty có 1 cổ đông lớn nắm 13% là cổ đông chiến lược Công ty CP đầu tư xây dựng BMT). Công ty hoạt động trong các lĩnh vực vệ sinh công nghiệp, thu gom vận chuyển và xử lý chất thải, duy tu bảo dưỡng mương cống thoát nước, chăm sóc công viên cây xanh; thi công các công trình điện chiếu sáng, điện trang trí, dịch vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang...

Đáng chú ý, Dự án Khu xử lý rác thải sinh hoạt và công nghiệp 21,7ha tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai (bắt đầu thực hiện từ năm 2013) đã điều chỉnh tổng mức đầu tư thành 474 tỷ đồng. Đến nay dự án về cơ bản hoàn thành.

Trong khoảng 1 tháng gần đây, giá cổ phiếu SZE của công ty đã tăng từ mức quanh mệnh giá lên ngưỡng 13.000 – 14.000 đồng/cổ phiếu.

Hoàng Duy

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: