Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tuyển nhân sự

(BANKER.VN) Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cần tuyển 5 nhân sự.

Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tuyển nhân sự

Tải phiếu đăng ký dự tuyển tại đây.

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ