Cổ phiếu Hải Phát (HPX) muốn được giao dịch trở lại

(Banker.vn) Ngày 31/10/2023, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) ra thông báo khẳng định đã hoàn thành việc khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin khiến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Cụ thể, Hải Phát đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) thông báo khắc phục xong các lỗi vi phạm về công bố thông tin và đề nghị đưa chứng khoán ra khỏi diện cảnh báo.

Cổ phiếu Hải Phát (HPX) muốn được giao dịch trở lại

Trước đó, ngày 4/7, HOSE có quyết định về việc cổ phiếu HPX vào diện cảnh báo, do Công ty chưa tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022. Liên quan đến vấn đề này, ngày 12/7, Hải Phát đã có các công văn giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và đã thực hiện biện pháp cụ thể.

Ngày 30/8, HĐQT Hải Phát đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Đại hội sẽ được triệu tập vào ngày 21/10 để phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định.

Cũng trong ngày 30/8, Công ty đã thực hiện công bố thông tin về ngày chốt quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 và thông báo tới Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) để chốt quyền cho cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Tuy nhiên, với nguyên nhân Công ty tiếp tục vi phạm quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch bởi không công bố BCTC soát xét bán niên 2023 đúng thời hạn quy định, ngày 11/9, HOSE có quyết định về việc chuyển cổ phiếu HPX từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch.

Về việc khắc phục tình trạng chứng khoán bị đình chỉ giao dịch, Đầu tư Hải Phát đã có biện pháp cụ thể. Ngày 5/9, HĐQT Công ty đã chủ động ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và Công ty đã ký Hợp đồng soát xét số 110/2024/HĐSX-CPA VIETNAM-NV2 về việc soát xét báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 6/9, Công ty đã công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT về việc tạm thời lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2023 và công bố thông tin về việc Công ty và Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM đã ký Hợp đồng soát xét về việc soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023.

Ngày 10/9, Công ty đã công bố BCTC riêng bán niên được soát xét năm 2023 và trong ngày 11/9 đã công bố BCTC hợp nhất bán niên được soát xét năm 2023. Sau đó, Công ty đã gửi các cơ quan liên quan Báo cáo số 352/CV-HP vào ngày 14/9 về việc báo cáo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Trong bản báo cáo vừa công bố, Hải Phát cho biết ngày 21/10 Công ty đã tổ chức thành công phiên họp ĐHCĐ thường niên 2023. Theo đó, Công ty đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM thực hiện soát xét BCTC riêng, BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2023; thông qua báo cáo tài chính soát xét bán niên 2023 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất) và lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023...

Thông báo ngày 31/10 của Hải Phát cũng cho biết đến ngày 21/10, Công ty đã hoàn thành việc khắc phục các lỗi vi phạm về công bố thông tin liên quan và đề nghị các cơ quan sớm xem xét và đưa quyết định đưa cổ phiếu HPX ra khỏi diện bị cảnh báo.

Gom 50 triệu cổ phiếu HPX, một đại gia đưa tỷ lệ sở hữu tại Hải Phát vượt Chủ tịch Đỗ Quý Hải

Nhà đầu tư cá nhân đã mua hơn 49,6 triệu cổ phiếu HPX của Công ty CP Đầu tư Hải Phát để nâng sở hữu ...

Niềm vui nhỏ của cổ đông HPX trong bối cảnh VN-Index lao dốc

Trong vòng 10 phiên giao dịch trở lại đây, thị trường chứng khoán diễn biến tương đối tiêu cực khi liên tục để mất các ...

Hải Phát (HPX) xin gia hạn lô trái phiếu 250 tỷ đồng thêm một năm

Mới đây, Công ty CP Đầu tư Hải Phát (HOSE: HPX) có công văn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc ...

Quỳnh Nga

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán