Cổ phiếu ASP bị cảnh báo, Dầu khí An Pha đưa phương án khắc phục?

(Banker.vn) Công ty CP Tập đoàn Dầu khí An Pha (HOSE: ASP) công bố giải trình và báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo.

Trước đó, cổ phiếu ASP bị HoSE đưa vào diện cảnh báo từ ngày 22/9 do Tập đoàn Dầu khí An Pha đã liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin từ 4 lần trở lên trong 1 năm dương lịch, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.

Theo thông báo cập nhật lộ trình khắc phục, Dầu khí An Pha đã bổ nhiệm người quản trị công ty và ủy quyền việc công bố thông tin cho nhân sự này, đây là nhân sự chuyên trách đảm bảo việc công bố thông tin đúng quy định và thời hạn.

Cổ phiếu ASP bị cảnh báo, Dầu khí An Pha đưa phương án khắc phục?

Dầu khí An Pha cũng cho biết, đã thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định và đủ thông tin phải công bố, đồng thời cập nhật danh sách người nội bộ và người có liên quan theo đúng nội dung yêu cầu của HOSE. Hiện tại, Công ty đang dự thảo và trình HĐQT phê duyệt “Quy chế công bố thông tin” nhằm đảm bảo tuân thủ thực hiện các quy định trên thị trường chứng khoán.

Quyết định đưa cổ phiếu ASP vào diện cảnh báo được đưa ra sau khi HOSE gửi văn bản nhắc nhở Dầu khí An Pha chậm công bố giải trình báo cáo tài chính bán niên 2023 trước và sau kiểm toán. Theo đó, HoSE cũng vừa bổ sung hơn 37,3 triệu cổ phiếu ASP vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (cắt margin) ngay sau khi đưa cổ phiếu này vào diện cảnh báo trong ngày 15/9.

Trước tình hình đó, Dầu khí An Pha phân trần nguyên nhân khiến công ty thường xuyên vi phạm công bố thông tin là do Thành viên HĐQT là người nước ngoài. Cụ thể, doanh nghiệp cho biết, bởi đa số Thành viên HĐQT của công ty là người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam, nên việc thực hiện ký các văn bản liên quan đến Nghị quyết, biên bản họp HĐQT bị mất thời gian để chuyển ngữ sang tiếng Nhật và thời gian để chuyển các văn bản được ký bởi người nước ngoài về Việt Nam.

Trong dàn lãnh đạo của Dầu khí An Pha hiện có 5/6 lãnh đạo là người Nhật Bản, bao gồm Chủ tịch HĐQT Takehiko Kawamoto và 4 Thành viên HĐQT là ông Tomohiko Kawamoto, ông Hosokoji Yu, ông Yasuyoshi Kasahara và Thành viên HĐQT độc lập Shimbori Toshiyuki. Theo đó, Dầu khí An Pha đề ra biện pháp công ty sẽ sớm thực hiện phương án để các Thành viên HĐQT đăng ký chữ ký điện tử và có thể ký điện tử ngay sau khi cuộc họp của HĐQT kết thúc.

Bên cạnh đó, công ty đang xem xét và sẽ thực hiện bổ nhiệm người quản trị công ty và ủy quyền việc công bố thông tin cho người quản trị công ty, nhân sự chuyên trách để đảm bảo việc thực hiện các quy định về công bố thông tin đúng quy định và đúng thời hạn. Cuối cùng, Dầu khí An Pha cam kết sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc này và sẽ tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Về kết quả kinh doanh, kết thúc quý 3 Dầu khí An Pha đạt doanh thu thuần 1.000 tỳ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, song lỗ ròng 16 tỷ đồng (so với cùng kỳ lỗ 17 tỷ đồng). Nguyên nhân giúp Công ty giảm lỗ là sản lượng và doanh thu bán hàng tăng giúp lợi nhuận gộp tăng mạnh, nhưng các chi phí cũng bật tăng khiến Dầu khí An Pha phải báo lỗ trong kỳ.

Vào diện cảnh báo, cổ phiếu ASP bị cắt margin

Quyết định đưa cổ phiếu ASP vào diện cảnh báo được đưa ra sau khi HOSE gửi văn bản nhắc nhở ASP chậm công bố ...

Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) làm gì để đưa cổ phiếu ra khỏi diện cảnh báo?

Cổ phiếu ASP bị HoSE đưa vào diện cảnh báo do doanh nghiệp đã liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin ...

Cổ phiếu Dầu khí An Pha (ASP) - 10 năm chưa thể trở về giá cũ

Trong khi hầu hết cổ phiếu thuộc nhóm dầu khí đều nổi sóng thời gian gần đây, mã ASP của CTCP Tập đoàn Dầu khí ...

Quỳnh Nga

Theo: Kinh Tế Chứng Khoán