Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ

(Banker.vn) Ngày 11/6, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ.
Công bố Quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long Infographic: Tiểu sử tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư

Quán triệt chỉ đạo của Chính phủ tại các Nghị định, Nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong đó có Bộ Công Thương; căn cứ các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ; theo yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn và kế hoạch sử dụng cán bộ, công chức, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định về công tác cán bộ tại một số đơn vị thuộc Bộ.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm ông Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hải phòng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương;

Bổ nhiệm ông Đặng Hải Dũng - Chuyên viên cao cấp Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững;

Bổ nhiệm ông Dương Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Viện Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ.
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ
Toàn cảnh hội nghị
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định điều động và bổ nhiệm ông Trần Thành Vin - Cục trưởng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường TP. Hải phòng giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Hải Dũng - Chuyên viên cao cấp Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững

Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân trao quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Viện Nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa giữ chức vụ Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ.
Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân chúc mừng các lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Công Thương nhận nhiệm vụ mới
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ
Tân Phó Chánh Thanh tra Bộ Công Thương Trần Thành Vin phát biểu nhận nhiệm vụ
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ.
Đại diện Thanh tra Bộ Công Thương chúc mừng tân Phó Chánh Thanh tra Trần Thành Vin
Chùm ảnh: Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ
Đại diện Vụ Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững chúc mừng tân Phó Vụ trưởng Đặng Hải Dũng

Cấn Dũng - Nguyên Thảo

Theo: Báo Công Thương