Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(Banker.vn) Ngày 10/7, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Căn cứ Tà Thiết Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự khai mạc Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra trong 1,5 ngày

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, phiên họp sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm Kỳ họp thứ 7 và cho ý kiến việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 8.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 35

Theo đó, Kỳ họp thứ 7 được đánh giá là kỳ họp có nhiều nội dung, thời gian dài nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Qua 27,5 ngày làm việc, Quốc hội đã tiến hành làm việc đảm bảo theo đúng nội dung, chương trình và các đại biểu Quốc hội cũng đi tiếp xúc cử tri trên cả nước để báo cáo về kết quả của kỳ họp.

Về việc chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 8, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, rút kinh nghiệm từ các lần trước, lần này cần chủ động từ sớm, từ xa các công việc của Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan của Quốc hội. Nếu chuẩn bị sớm, tốt sẽ đảm bảo tài liệu cho đại biểu Quốc hội và thẩm tra của các cơ quan, ủy ban của Quốc hội.

Đồng thời, chất lượng các báo cáo sẽ có sự nâng lên. Vừa qua đã có bước khắc phục, tiến bộ về tài liệu và tới đây với Kỳ họp thứ 8 cần tiến bộ hơn để thành công tốt đẹp.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, cần có sự phối hợp sớm, chặt chẽ giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ để chuẩn bị cho kỳ họp.

Về chương trình phiên họp thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội thông tin, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về giải thể, thành lập, sáp nhập một số cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân Việt Nam; dự thảo Nghị quyết về việc kiện toàn tổ chức bộ máy, Kiểm sát viên Viện kiểm sát quân sự các cấp.

Cùng với đó, xem xét, quyết định 2 vấn đề về tài chính, ngân sách gồm việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2024 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.

Mặt khác sẽ xem xét, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021- 2025 của các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương; hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Về nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2022, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, đã phân bổ và hiện các bộ, ngành đang triển khai nhưng tiến độ rất chậm. Trong Kỳ họp thứ 7, báo cáo tiến độ giải ngân mới đạt 8,6% vốn tăng thu, tiết kiệm chi của 2022.

Đồng thời, Quốc hội vừa qua đã quyết vốn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 để Chính phủ có điều kiện phân bổ cho các ngành, địa phương các công trình cấp bách, quan trọng để đảm bảo điều hành kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Lần này bàn các dự án tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, theo Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo dân nguyện tháng 5 và tháng 6. Cùng với đó, cho ý kiến về chủ trương về diễn đàn pháp luật và diễn đàn giám sát của Quốc hội. Đây là nội dung rất mới, lần đầu tiên Quốc hội tổ chức theo tinh thần đúng vai và làm sao Quốc hội tổ chức tốt diễn đàn pháp luật để nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, công tác lập pháp của Quốc hội.

Nâng cao chất lượng giám sát của Quốc hội và giám sát phải đảm bảo nội dung đúng, trúng những vấn đề cử tri, nhân dân quan tâm. Giám sát để phát huy mặt tốt, ưu điểm, chỉ ra bài học, kinh nghiệm, khắc phục hạn chế, tồn tại, đồng thời đưa ra định hướng để làm sao qua giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đưa ra nghị quyết. Từ đó, Chính phủ, các bộ, ngành trên cơ sở đó trong chỉ đạo, quản lý điều hành chung về kinh tế, xã hội được tốt hơn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cụ thể các vấn đề giám sát và cho ý kiến về chủ trương về diễn đàn. Từ đó, để công tác lập pháp, giám sát dần dần phát huy được vai trò của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể trong xây dựng pháp luật, giám sát.

Với thời gian 1,5 ngày, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Chính phủ tập trung cho ý kiến để phiên họp thành công.

Quỳnh Nga

Theo: Báo Công Thương