Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội

(Banker.vn) Chiều 3/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Phần Lan Chủ tịch Quốc hội: Luật nào chưa chuẩn bị kỹ lưỡng có thể để kỳ sau Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật

Chiều 3/4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Quốc hội với Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội để xem xét kết quả chủ yếu công tác tháng 3, quý I/2024 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2024.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc họp giao ban với các cơ quan của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì, điều hành cuộc họp

Cho biết buổi làm việc lần này là buổi giao ban quý đầu tiên của năm 2024 để nghe báo cáo kết quả công tác tháng 3/2024 và nhìn lại kết quả quý I/2024; cho ý kiến về việc triển khai kế hoạch công tác tháng 4 và quý II/2024, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở dự thảo báo cáo, tình hình thực tế, kết quả của một số hội nghị đã tổ chức trong quý I vừa qua như: Hội nghị tổng kết công tác Hội đồng nhân dân các tỉnh/thành phố, Hội nghị tổng kết hoạt động của các Đoàn đại biểu Quốc hội… để đánh giá kết quả công tác, chỉ ra những kết quả nổi bật, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân khách quan chủ quan, bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp, những nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dự kiến khối lượng công tác quý II/2024 rất lớn, đề nghị các cơ quan với tinh thần cầu thị, góp ý thẳng thắn, nhìn nhận những kết quả đạt được, tính chuyên nghiệp, hiệu quả của từng công việc cụ thể, bài học kinh nghiệm, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác.

Nhấn mạnh yêu cầu việc làm tốt rồi phải tốt hơn nữa, chưa tốt phải làm thật tốt, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm sự cần thiết, cấp thiết của các nội dung đưa vào chương trình làm việc, tập trung cao nhất cho các nội dung của kỳ họp Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho hay, trong quý I/2024, bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và sự chỉ đạo sát sao của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các cơ quan đã bám sát chương trình, kế hoạch toàn khóa của Đảng đoàn Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo chủ chốt, nỗ lực, đoàn kết, khẩn trương, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ của năm 2024 với tinh thần trách nhiệm cao, chủ động, sáng tạo, linh hoạt, chuẩn bị từ sớm, từ xa và đạt được những kết quả nổi bật.

Trong đó, căn cứ tình hình thực tiễn, các cơ quan đã tham mưu, phục vụ tổ chức thành công 2 Kỳ họp bất thường của Quốc hội (Kỳ họp bất thường lần thứ 5 và Kỳ họp bất thường lần thứ 6), 8 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 2 luật, 4 nghị quyết của Quốc hội, 66 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 8 dự án luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV; và 5 Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công tác tham mưu, phục vụ triển khai các hoạt động lập pháp tiếp tục được ưu tiên, chú trọng, chất lượng tiếp tục được nâng lên, bám sát Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, Kế hoạch số 81-KH/UBTVQH15.

Bên cạnh đó, các cơ quan đã chủ động tham mưu tổ chức rà soát, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 ngày 22/1/2024 bổ sung 19 nhiệm vụ lập pháp mới vào Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm kịp thời triển khai các nghị quyết của Đảng và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Công tác tham mưu, phục vụ giám sát tiếp tục được cải tiến và triển khai toàn diện, hiệu quả; đã tham mưu, phục vụ triển khai tích cực hoạt động của các đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổ chức thành công phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội nghị triển khai Nghị quyết số 969/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn việc tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội.

Công tác đối ngoại bám sát định hướng của Đảng, Nhà nước, được triển khai một cách chủ động, tích cực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, song phương và đa phương...

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, đạt được các kết quả quan trọng nêu trên là do Đảng đoàn Quốc hội đã quán triệt nghiêm túc, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, sự chỉ đạo đúng đắn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; bám sát chương trình toàn khóa, hàng năm, hàng quý, đồng thời, tổ chức giao ban đánh giá thường xuyên về kết quả thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động, linh hoạt giải quyết những vấn đề đột xuất phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn...

Về đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và quý II/2024, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, Nghị quyết các Hội nghị Trung ương Đảng; ý kiến kết luận tại cuộc họp giao ban hàng tháng của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, của lãnh đạo Quốc hội và giữa lãnh đạo Quốc hội với các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tham mưu, phục vụ các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đồng thời, chủ động, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ lập pháp còn lại của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV theo Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và Kế hoạch số 734/KH-UBTVQH15 ngày 22/01/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15, triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các nội dung thuộc công tác lập pháp.

Tiếp tục triển khai các hoạt động giám sát theo Chương trình hoạt động giám sát năm 2024, triển khai các chuyên đề giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham mưu, phục vụ xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng; chuẩn bị tốt các cuộc làm việc của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội với các bộ, ngành trung ương và địa phương...

Quỳnh Nga

Theo: Báo Công Thương