Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

(Banker.vn) Tối ngày 28/10, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30/10 (1963 - 2023).
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Xây dựng Cô Tô trở thành huyện đảo xanh Trực tiếp Lễ kỷ niệm và bắn pháo hoa chào mừng 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, đại diện nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, các vị khách quốc tế.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký, quyền Chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Cao Tường Huy cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Hình ảnh Bác Hồ trong lễ kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết: Tỉnh Quảng Ninh bước vào thời kỳ phát triển mới trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, thời cơ lớn, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức. Song Chủ tịch nước cũng ghi nhận những đóng góp và hy sinh của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh cho sự phát triển chung trên cả nước, cũng như quá trình vượt mọi khó khăn để xây dựng tỉnh Quảng Ninh phát triển như hôm nay.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, bước vào giai đoạn cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là khi bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.

Để xây dựng, phát triển Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; là một trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; cùng với việc thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Quảng Ninh làm tốt một số nhiệm vụ cụ thể:

Thứ nhất, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố niềm tin của nhân dân. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Không ngừng chăm lo xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, thực sự là lực lượng tiên phong trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh, xứng đáng với truyền thống của vùng mỏ anh hùng.

Thứ hai, phát triển kinh tế nhanh, bền vững; cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, chuyển đổi phương thức phát triển; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, gắn với đổi mới sáng tạo và tăng năng suất lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đẩy nhanh tốc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, đô thị hóa; kết hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; gắn kết hài hoà giữa phát triển đô thị và nông thôn, thúc đẩy liên kết vùng; tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới bền vững, thực chất. Đặc biệt quan tâm phát huy các lợi thế cạnh tranh của tỉnh trong đó có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại; đề cao giá trị văn hoá, con người để phát triển bền vững. Tận dụng tối đa lợi thế cạnh tranh từ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại; phát triển kinh tế tổng hợp, toàn diện, hiện đại. Trong quá trình phát triển, Quảng Ninh cần phát huy tốt hơn nữa vai trò cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc; tiên phong thúc đẩy mạnh mẽ liên kết vùng, hình thành các vùng động lực, hành lang phát triển mới.

Thứ ba, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Tỉnh cần tiếp tục đầu tư bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống di sản văn hóa, lịch sử, di sản thiên nhiên vô cùng quý giá, gắn với phát triển du lịch, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là địa bàn miền núi, vùng dân tộc thiểu số, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh. Đồng thời xây dựng hệ sinh thái dân sinh hấp dẫn, chính sách khuyến khích và hỗ trợ vượt trội, tạo môi trường thuận lợi để thu hút nhân tài cho tỉnh. Thường xuyên chăm sóc sức khỏe nhân dân; chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công; giải quyết tốt an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng trong tỉnh; bảo đảm việc làm và thu nhập cho công nhân, người lao động; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực chất trong triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường quản lý, giữ vững kỷ cương xã hội hiệu quả, nghiêm minh.

Thứ tư, phải đặc biệt coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, tránh thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả thiên tai đối với người và tài sản của nhân dân, của nhà nước. Chú trọng việc trồng cây và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường biển, các khu sản xuất công nghiệp, địa bàn khai thác than... Để góp phần thực hiện cam kết toàn cầu của Việt Nam về chuyển đổi năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, tỉnh Quảng Ninh phải chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể góp phần thực hiện cam kết này; xác định đây là cơ hội để thúc đẩy cơ cấu lại kinh tế theo hướng bền vững, nắm bắt thời cơ nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh và tận dụng các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư cho phát triển.

Thứ năm, là tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là tỉnh có vị trí địa chiến lược đặc biệt trọng yếu về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, là tỉnh có đường biên giới quốc gia trên bộ và trên biển, Quảng Ninh phải thường xuyên củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”, bảo đảm ổn định chính trị, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Chủ động nắm, dự báo tình hình từ sớm, từ xa, kịp thời xử lý tốt các vấn đề nảy sinh trên địa bàn; giải quyết từ gốc các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh kinh tế - xã hội, an ninh con người; phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm xuyên biên giới, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Tập trung củng cố cơ sở chính trị vùng cao, biên giới; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển.

Phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử vẻ vang của Vùng Mỏ anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 60 năm thành lập tỉnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để Quảng Ninh luôn là một vùng rộng lớn, yên bình, bền vững; trở thành một tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân ngày càng ấm no, bình yên, hạnh phúc.

Trong khi đó, phát biểu tại buổi lễ, thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký cho biết: Sự kiện tỉnh Quảng Ninh được thành lập ngày 30/10/1963 là kết quả của một quá trình vận động lịch sử lâu dài cả về mặt hành chính và văn hóa, lãnh thổ và dân cư. Danh xưng Quảng Ninh được Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho mang ý nghĩa lớn lao về trọng trách, sứ mệnh, tầm nhìn cho một địa phương rộng lớn về lãnh thổ, thoáng mở về tư duy, hào sảng về tính cách, yên ổn cho vùng biên viễn, sẵn sàng giao lưu và tiếp biến tinh hoa văn hóa mọi vùng miền.

Dưới ngọn cờ quang vinh của Đảng, 60 năm qua, Quảng Ninh đã giành được những thành tựu to lớn, nhiều mặt nổi bật, mang tính tiên phong và đột phá, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới và phát triển đất nước. Nhìn tổng thể, từ một tỉnh còn yếu kém phải dựa vào hỗ trợ của Trung ương Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của vùng đồng bằng Bắc Bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” - như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá khi về thăm, làm việc năm 2022 - với đà tăng trưởng hai con số trong 7 năm liên tiếp (2017-2022), kể cả trong những giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19; quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2022 đạt gần 270.000 tỷ đồng, cao gấp 103 lần so với năm 1986; GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 8.291 USD, gấp đôi bình quân cả nước, đứng đầu ở khu vực phía Bắc. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc đạt được nhiều kết quả tích cực, ngày càng đi sâu vào chất lượng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký Thay mặt cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc chia sẻ về hành trình 60 phát triển tỉnh Quảng Ninh

Thời khắc lịch sử của tỉnh Quảng Ninh 60 năm về trước đã lựa chọn trao gửi, đặt lên vai các thế hệ cán bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sứ mệnh vẻ vang, trách nhiệm lớn lao và hôm nay chúng ta có nhiệm vụ viết tiếp những trang sử hào hùng, dựa vào nền tảng văn hóa, khí chất, phẩm giá con người Vùng Mỏ kiên cường, bất khuất, “Kỷ luật và Đồng tâm”, đoàn kết, sáng tạo, hào sảng, khí khái được chung đúc từ chiều dài của lịch sử, chiều sâu của văn hóa. Chúng ta vững tin rằng, thành quả trong chặng đường 60 năm qua càng tiếp thêm sức mạnh mới, động lực mới, khí thế mới để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp nối vun đắp những giá trị cốt lõi của Quảng Ninh: “Thiên nhiên tươi đẹp - Văn hóa đặc sắc - Xã hội văn minh - Hành chính minh bạch - Kinh tế phát triển - Nhân dân hạnh phúc” bằng tinh thần kiên định và sức vươn mạnh mẽ vì một tương lai tươi sáng; cùng cả nước thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký chia sẻ.

Trước đó, mở đầu buổi lễ là màn diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh với gần 2.500 người tham gia thuộc 39 khối diễn thuộc các lực lượng vũ trang, công an nhân dân, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, lực lượng công nhân, doanh nhân, thanh niên, nhân dân các địa phương. Trong tiếng nhạc hùng tráng, các khối diễu hành biểu dương lực lượng đã thể hiện khí thế mạnh mẽ của tỉnh Quảng Ninh đang không ngừng vươn lên phát triển toàn diện ở nhiều lĩnh vực.

Sau phần nghi lễ trang trọng là chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh với Chủ đề “Khát vọng xây dựng Quảng Ninh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, với các tác phẩm âm nhạc viết về Quảng Ninh qua các thời kỳ, được xâu chuỗi như một “giai điệu tự hào” về quá trình phát triển của Quảng Ninh. Đặc biệt chương trình sự cống hiến, sự trình diễn của các ca sĩ nghệ sĩ thành danh là người Quảng Ninh đã đạt nhiều giải thưởng âm nhạc lớn của nước ta.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng trong nước, trong tỉnh như: NSND Quang Thọ, Tùng Dương, Ngọc Anh, Tuấn Anh, Thùy Dung, Hoàng Tùng, Tô Minh Thắng, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Thái…

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Khối biểu tượng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh

Mở đầu chương trình nghệ thuật, là màn sử thi độc đáo, với âm hưởng hào hùng tái hiện ý chí quật cường của nhân dân Quảng Ninh trên chặng đường xây dựng và phát triển, từ Hào khí Đông A đến thời đại Hồ Chí Minh. Tiết mục mở đầu đã khái quát toàn bộ mảnh đất lịch sử, hào khí và huyền thoại con người Quảng Ninh. Một bức tranh đại cảnh mô tả con người và vùng đất Quảng Ninh đã được tái hiện từ những giá trị truyền thống lịch sử đặc sắc đến thời đại vàng son lịch sử “Hào Khí Đông A” - khí thế hào hùng kết tinh sức mạnh toàn dân. Từ đó thổi bùng lên sức mạnh một Quảng Ninh độc lập tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng cùng những dấu ấn lịch sử chói lọi.

Tiếp đến là các tiết mục ca nhạc như Cõi thiêng Yên Tử, Ánh dương trên đất mỏ, Rạng rỡ Quảng Ninh, Quảng Ninh khát vọng vươn cao, Quảng Ninh 60 năm cất cánh bay lên… Tất cả những ca khúc đã khắc họa tinh thần và khí thế của đất và người Quảng Ninh kiên cường qua các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ đổi mới 1986 đến những năm 2010. Đó là hình tượng con người Quảng Ninh “Kỷ luật đồng tâm”, với công cuộc xây dựng, tái thiết xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và chi viện cho chiến trường miền Nam. Đó còn là hình ảnh của những người công nhân lao động hăng say trên công trường, anh hùng trong chiến đấu, anh hùng trong lao động như cánh chim không biết mỏi đã đóng góp vai trò hết sức quan trọng trong xây dựng đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh
Màn trống hội có quy mô lớn nhất Việt Nam, được dàn dựng công phu với hơn 600 người, với sự kết hợp nhuần nhuyễn, phong phú của nghệ thuật trống hội, dân vũ, múa rồng, múa cờ, hát… thể hiện khí phách hào hùng của dân tộc.

Biểu diễn tại chương trình còn các ca khúc như: Quảng Ninh khát vọng vươn cao, Quảng Ninh 60 năm cất cánh bay lên…tiếp tục khắc họa bức tranh một Quảng Ninh thay đổi trong tư duy, quyết sách, hành động và tạo ra kết quả mới là những thành quả của Quảng Ninh từ 2013 – 2023. Và khẳng định, những thành quả đạt được đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nhà nước và sự đồng lòng, đoàn kết của 43 dân tộc & nhân dân Quảng Ninh. Từ đó, khẳng định khát vọng vươn lên của Quảng Ninh trở thành tỉnh đầu tàu, kiểu mẫu. Một Quảng Ninh văn minh, năng động, phát triển và hội nhập với tầm nhìn và chiến lược chuyển đổi số toàn diện trong tất cả các lĩnh vực. Chiến lược phát triển chuyển từ “nâu” sang “xanh” trên nền tảng thiên nhiên tươi đẹp và con người Quảng Ninh phát triển toàn diện.

Thông qua các tiết mục, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh hôm nay như nói lên một nguyện ước sẽ tiếp bước truyền thống lịch sử hào hùng, văn hóa đặc sắc, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” của vùng Mỏ bất khuất, sẽ tiếp tục bước tới chặng đường tương lai với ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Quảng Ninh hôm nay và mai sau sẽ luôn phát triển toàn diện theo lời phát biểu của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng khi về thăm và làm việc với tỉnh Quảng Ninh ngày 6/4/2022, xây dựng một Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no và hạnh phúc.

Nhóm PV

Theo: Báo Công Thương