Chính phủ thông qua dự thảo Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM

(Banker.vn) Chính phủ vừa thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tiếp thu ý kiến các Thành viên Chính phủ, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết; phối hợp với Bộ Tư pháp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc bổ sung dự thảo Nghị quyết vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, cho phép xây dựng, ban hành dự thảo Nghị quyết theo trình tự, thủ tục rút gọn; thực hiện việc trình dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm văn hóa, chính trị, xã hội quan trọng, là thành phố có đóng góp lớn vào sự phát triển chung của cả nước; với đặc thù là đô thị lớn, có bề dày lịch sử, cùng với đó là có yêu cầu cấp thiết trong xây dựng chính quyền đô thị.

Vừa qua, Quốc hội cũng đã thông qua 2 Nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại Đà Nẵng và Hà Nội, đây là tiền đề có ý nghĩa và quan trọng để cho Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất với Quốc hội cho phép thực hiện tổ chức chính quyền đô thị tại TPHCM.

Nghị quyết khi được Quốc hội ban hành sẽ có tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố; nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của bộ máy chính quyền đô thị, nâng cao chất lượng hiệu quả cung ứng dịch vụ công, phù hợp với tính chất đô thị đặc biệt lớn nhất nước.

Minh Hiếu

Theo Tạp chí Làm Báo Online (Link gốc)

Theo: