Chi tiết bảng lương công chức Ngân hàng mới nhất

(Banker.vn) Ngân hàng: một trong những ngành nghề luôn có sức hút đặc biệt, đầy triển vọng với nhu cầu nhân lực ngày càng tăng; tạo nhiều cơ hội việc làm. Tại sao Ngân hàng lại hấp dẫn nhân sự đến vậy? Có phải do mức lương và chế độ đãi ngộ? Những thông tin về bảng lương ngạch công chức ngân hàng mới nhất dưới đây sẽ giúp bạn trả lời câu hỏi đó.

(Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Bảng lương trên được áp dụng đối với công chức làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2020).
Như vậy, lương công chức cao nhất của công chức Ngân hàng lên tới 11,92 triệu đồng.

Theo quy định của Thông tư 12/2019/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 19/8/2019, công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có kinh nghiệm công tác trong ngành tối thiểu là 02 năm trở lên. Cụ thể:

- Ngạch kiểm soát viên cao cấp: Có kinh nghiệm công tác tại vị trí kiểm soát viên chính hoặc tương đương từ đủ 06 năm trở lên, trong đó thời gian giữ ngạch kiểm soát viên chính tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng);

- Ngạch kiểm soát viên chính: Có thời gian giữ ngạch kiểm soát viên hoặc tương đương từ đủ 09 năm trở lên, không kể thời gian tập sự, thử việc. Trong đó, thời gian giữ ngạch kiểm soát viên tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng);

- Ngạch kiểm soát viên: Có kinh nghiệm công tác trong ngành Ngân hàng từ đủ 02 năm trở lên, trong đó có tối thiểu 01 năm (đủ 12 tháng) công tác về kiểm soát, kiểm toán tại Ngân hàng Nhà nước.

Từ đó, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn tối thiểu của công chức ngạch kiểm soát viên ngân hàng phải có đủ 02 năm trở lên công tác trong ngành.
P.V
Theo U&Bank (Link gốc)

Theo: