Chấn chỉnh, tăng cường quán triệt việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo mật thông tin khách hàng

(Banker.vn) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Công văn số 5238/NHNN-TTGSNH gửi các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc bảo mật thông tin khách hàng.

Công văn nêu rõ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, liên quan đến công tác bảo mật thông tin khách hàng, NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD) thực hiện một số nội dung sau:

Thứ nhất, chấn chỉnh, tăng cường quán triệt trong toàn hệ thống việc chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo mật thông tin khách hàng quy định tại Luật các TCTD (đã sửa đổi, bổ sung), Nghị định 117/2018/NĐCP ngày 11/9/2018 về giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Nghị định 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các văn bản có liên quan khác.

Thứ hai, rà soát, hoàn thiện nội dung quy định nội bộ về giữ bí mật, lưu trữ và cung cấp thông tin khách hàng (nếu cần thiết), đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Thứ ba, khẩn trương rà soát, tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát nội bộ đối với công tác bảo mật thông tin khách hàng trên toàn hệ thống, đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật và quy định nội bộ. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật, TCTD xác định trách nhiệm cụ thể của cá nhân/đơn vị có liên quan và chủ động có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định để răn đe, phòng ngừa chung.

Thứ tư, chủ động quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nhằm đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng theo quy định pháp luật và nội bộ, không để xảy ra trường hợp vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, duy trì và nâng cao lòng tin của công chúng đối với hệ thống các TCTD.

Minh Ngọc

Theo: Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ