Cấp nước Nhà Bè: Vượt kế hoạch cả doanh thu và lợi nhuận

(Banker.vn) Công ty cổ phần Cấp nước Nhà Bè (mã HNX: NBW) công bố Báo cáo Quản trị, Báo cáo tài chính quý IV/2020 (chưa kiểm toán).

Theo đó tại ngày 31/12/2020, Cấp nước Nhà Bè có tiền và tương đương tiền 62,3 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với đầu năm, trong đó tiền mặt đạt 42,3 tỷ đồng và các khoản tương đương tiền đạt 20 tỷ đồng. Cũng tại ngày 31/12/2020 NBW có tổng nợ phải trả 106 tỷ đồng nhưng chủ yếu là phải trả người bán ngắn hạn (80,7 tỷ đồng) và phải trả người lao động (12,6 tỷ đồng), không có vay nợ ngân hàng.

Doanh thu quý IV/2020 của công ty đạt 190 tỷ đồng, tăng 9,3% so với quý IV/2019.  Tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng 18,8% lên 131 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 58,8 tỷ đồng, giảm 7,2% so với quý 4/2019. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh giảm 31,8% so với cùng kỳ xuống còn 3 tỷ đồng. Nhờ chi phí thuế TNDN hoãn lại 1,77 tỷ đồng nên lợi nhuận sau thuế quý IV/2020 của công ty đạt 3,3 tỷ đồng, tăng 29,5% so với quý IV/2019.

Lũy kế cả năm 2020, công ty đạt doanh thu 749,3 tỷ đồng, tăng 12,6% so với năm 2019, lợi nhuận sau thuế cả năm 2020 đạt 16,3 tỷ đồng, tăng 14,5% so với 2019. Được biết, năm 2020, công ty đặt kế hoạch sản lượng nước tiêu thụ 73,5 triệu m3, doanh thu 743,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 18,6 tỷ đồng. So với kế hoạch, công ty đều vượt cả về doanh thu và lợi nhuận.

Đáng chú ý, đầu năm 2021, REE Water (công ty con của REE) vừa công bố thông tin trở thành cổ đông lớn sở hữu gần 2,2 triệu cổ phiếu của Cấp nước Nhà Bè, tương đương 20% vốn điều lệ. Những năm vừa qua, REE khá thành công trong việc đầu tư vào một số doanh nghiệp ngành hạ tầng như thủy điện, cấp nước. Việc tham gia của REE góp phần nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của một số doanh nghiệp như Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà (mã Hose: TBC), Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ (mã Hose: TMP)…

Cấp nước Nhà Bè được cổ phần hóa năm 2006, hiện có vốn điều lệ 109 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 53,4% do Tổng công ty Sawaco quản lý. Công ty đang quản lý hệ thống cấp nước, kinh doanh nước sạch ở Quận 4, Quận 7 và huyện Nhà Bè (TP. Hồ Chí Minh), đồng thời bước đầu mở rộng địa bàn cấp nước sang các xã của huyện Cần Giuộc (Long An). Công ty mua nước sạch của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn và phân phối lại cho khách hàng thông qua hệ thống đường ống cấp nước của mình.

Từ sau cổ phần hóa, Cấp nước Nhà Bè đã phát triển thêm nhiều khách hàng, từ 66 nghìn đồng hồ nước năm 2007 lên hơn 131 nghìn đồng hồ năm 2019, sản lượng nước sạch tiêu thụ từ 36,5 triệu m3 năm 2007 lên 71 triệu m3 năm 2019. Tuy nhiên lợi nhuận của công ty vẫn chưa tăng tương ứng với mức tăng của doanh thu. Doanh thu năm 2020 đã lên tới 749,3 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần doanh thu 2007 (151,8 tỷ đồng), nhưng lợi nhuận sau thuế 2020 mới chỉ tăng chưa đến 2 lần so với 2007 (16,3 tỷ đồng so với 8,6 tỷ đồng).

Bùi Trang

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: