Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 21/8/2023: Bắc Bộ tăng, Nam Trung Bộ giảm

(Banker.vn) Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 21/8/2023: hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Bắc Trung Bộ giảm chậm; Duyên hải Nam Trung Bộ giảm.
Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 19/8/2023: Hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ mực nước cao Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 20/8/2023: Lưu lượng nước về hồ thủy điện ổn định Cập nhật tình hình hồ thủy điện ngày 18/8/2023: Lưu lượng nước về hồ ổn định

Cụ thể, ngày 21/8/2023, lưu lượng về các hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên nhiều, dao động nhẹ; Khu vực Đông Nam Bộ, nhiều, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ so với hôm qua.

Mực nước hồ chứa thủy điện khu vực Bắc Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên cao, tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ cao, giảm nhẹ; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua. Các hồ chứa ở lưu vực sông, suối nhỏ khu vực miền núi phía Bắc, Tây Nguyên (Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Tuyện Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng) mực nước cao, đang tăng cường phát điện, sử dụng nước hiệu quả tránh xả thừa.

Các hồ thủy điện lớn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên mực nước cao, một số hồ đã điều tiết nước xả tràn như Lai Châu, Trung Sơn, Trị An, các hồ lớn còn lại mực nước đều dưới mực nước theo quy định, chủ động vận hành phát điện để sử dụng hiệu quả nguồn nước; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ đang phát điện theo quy trình vận hành và huy động phát điện của cơ quan điều hành.

Dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ tăng nhẹ; Khu vực Bắc Trung Bộ giảm chậm; Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ giảm.

Cụ thể:

1. Khu vực Bắc Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Lai Châu: 1629 m3/s (xả tràn 96 m3/s); Hồ Sơn La: 2614 m3/s; Hồ Hòa Bình: 3006 m3/s; Hồ Thác Bà: 350 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 581 m3/s; Hồ Bản Chát: 280 m3/s.

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua, mực nước hồ/ mực nước chết:

- Hồ Lai Châu: 294.91 m/265 m (mực nước dâng bình thường: 295m)

- Hồ Sơn La: 205.78/175 m (mực nước trước lũ: 209.0m)

- Hồ Hòa Bình: 108.18/80m (mực nước trước lũ: 110m)

- Hồ Thác Bà: 51.80/46 m (mực nước trước lũ: 56m)

- Hồ Tuyên Quang: 108.84/90m (mực nước trước lũ: 115.0m)

- Hồ Bản Chát: 469.41/431m (mực nước dâng bình thường: 475m).

2. Khu vực Bắc Trung Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Trung Sơn: 546 m3/s (xả tràn 42 m3/s); Hồ Bản Vẽ: 281 m3/s; Hồ Hủa Na: 88.15 m3/s; Hồ Bình Điền: 5 m3/s; Hồ Hương Điền: 39 m3/s.

Mực nước các hồ giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Trung Sơn: 149.96/150 m (mực nước trước lũ: 150m)

- Hồ Bản Vẽ: 190.83/155.0 m (mực nước trước lũ: 192.5m)

- Hồ Hủa Na: 231.24/215 m (mực nước trước lũ: 235m)

- Hồ Bình Điền: 58.77/53 m (qui định tối thiểu: 55.7m đến 58.3m)

- Hồ Hương Điền: 48.44/46 m (qui định tối thiểu: 46.9m đến 48.1m)

3. Khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, giảm so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 216 m3/s; Hồ Trị An: 1050 m3/s (xả tràn 150 m3/s).

Mực nước các hồ tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Thác Mơ: 213.92/198 m (mực nước trước lũ: 216m).

- Hồ Trị An: 60.94/50 m (mực nước trước lũ: 60.8m).

4. Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, giảm nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 6 m3/s; Hồ Đăkđrink: 14 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 42 m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 6 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 112 m3/s; Hồ Sông Hinh: 20 m3/s.

Mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành, giảm nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ A Vương (MN hồ/ MNC): 353.26/340 (qui định tối thiểu: 343.3 đến 345.4m)

- Hồ Đăkđrink: 396.85/375 (qui định tối thiểu: 380.0 m đến 381.6 m)

- Hồ Sông Bung 4: 210.67/205 m (qui định tối thiểu: 206.3 m đến 207.5m).

- Hồ Sông Tranh 2: 144.78/140m (qui định tối thiểu: 143.2m đến 145.1m).

- Hồ Sông Ba Hạ: 101.93/101 m (qui định tối thiểu: 101.1m đến 101.8m)

- Hồ Sông Hinh: 199.46/196 m (qui định tối thiểu: 196.0m đến 198.7m)

5. Khu vực Tây Nguyên:

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ nhiều, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 243 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 169 m3/s; Hồ Đại Ninh: 61 m3/s; Hồ Hàm Thuận: 55 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 14 m3/s; Hồ Ialy: 240 m3/s; Hồ Pleikrông: 171 m3/s; Hồ Sê San 4: 220 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 19 m3/s.

Mực nước các hồ cao, tăng nhẹ so với ngày hôm qua (mực nước hồ/ mực nước chết):

- Hồ Buôn Kuốp: 411.28/409 m

- Hồ Buôn Tua Srah: 486.46/465 m (mực nước trước lũ: 486.5m)

- Hồ Đại Ninh: 870.71/860 m (mực nước trước lũ: 878.0m)

- Hồ Hàm Thuận: 600.66/575m (mực nước trước lũ: 602.5m)dao đô

- Hồ Đồng Nai 3: 581.38/570 m (mực nước trước lũ: 587.5m)

- Hồ Ialy: 508.4/490 m (mực nước trước lũ: 511.2m)

- Hồ Pleikrông: 562.79/537m (mực nước trước lũ: 569.5m)

- Hồ Sê San 4: 214.19/210m (mực nước trước lũ: 214.5m)

- Hồ Thượng Kon Tum: 1149.34/1138 m (mực nước trước lũ: 1157m).

Nguyễn Duyên

  Theo: Báo Công Thương
  Lãi suất ngân hàng. Cập nhật bởi TC.TTTCTT

  Ngân hàng nào lãi suất cao nhất ?

  Lãi suất 6 tháng cao nhất: -
  Lãi suất 12 tháng cao nhất: -
  Ngân hàng1 tháng6 tháng12 tháng