Cải cách hành chính tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng

(Banker.vn) Công tác cải cách hành chính (CCHC) của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) giai đoạn 2011 - 2020 được tiến hành đồng bộ, bài bản và đạt được nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Phát biểu tại “Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030”, được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức sáng ngày 5/12/2020, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ cho rằng, kết quả nổi bật này là minh chứng của sự chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Ngân hàng.

Những kết quả ấn tượng

Báo cáo tóm tắt những thành tựu nổi bật của ngành Ngân hàng trong 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng 10 năm tiếp theo, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú, Thủ trưởng Cơ quan hành chính NHNN Trung ương cho biết, luôn nhận thức rõ vị thế là một ngành kinh tế trọng yếu, huyết mạch của nền kinh tế, ngành Ngân hàng luôn lấy lợi ích, sự hài lòng cho người dân, tiết kiệm chi phí, môi trường kinh doanh thuận lợi làm thước đo cải cách hành chính và xác định CCHC là xu hướng tất yếu khách quan để ngành Ngân hàng làm tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều hành kinh tế vĩ mô và cung ứng vốn, các dịch vụ tiền tệ, thanh toán cho nền kinh tế cũng như nhanh chóng hội nhập và phát triển.

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị

“Thời gian qua, NHNN đã lựa chọn những mô hình cải cách mới nhất của hoạt động ngân hàng trên thế giới phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam, hoạch định lộ trình áp dụng rõ đến từng năm và thường xuyên bổ sung các nhiệm vụ cải cách mới với mục tiêu cao hơn”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết thêm.

Kết quả đạt được của công tác CCHC được ghi nhận, theo đó: NHNN đã 2 lần trong Top 3 và liên tiếp 5 năm gần đây xếp vị trí dẫn đầu xếp hạng chỉ số CCHC (PAR Index) của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ trong số các Bộ, cơ quan Trung ương. Đồng thời, CCHC ngành Ngân hàng đã góp phần đưa NHNN trở thành đơn vị dẫn đầu Chỉ số công khai ngân sách năm 2019 và tài liệu Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trong tất cả các bộ, cơ quan Trung ương.

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú báo cáo tóm tắt những thành tựu nổi bật của ngành Ngân hàng trong 10 năm thực hiện chương trình tổng thể CCHC nhà nước

Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, trong 10 năm, NHNN tiếp nhận và giải quyết hơn 20.000 hồ sơ thủ tục hành chính, gần 200 thủ tục đã được đơn giản hóa, bãi bỏ, tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong giao dịch hành chính với NHNN. Kết quả khảo sát sự hài lòng của tổ chức/cá nhân về kết quả giải quyết TTHC cho thấy chỉ số hài lòng hàng năm đều đạt trên 98%.

Theo báo cáo đánh giá về môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới năm 2020, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam đã tăng 7 bậc so với năm trước và nằm trong nhóm 25 quốc gia có điểm cao nhất. Chỉ số này thể hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các TCTD, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ và vay vốn công bằng, minh bạch.

Từ thực tế của ngành, Phó Thống đốc cho biết, CCHC đã tạo sự chuyển biến vượt bậc trong toàn ngành Ngân hàng, cả về nhận thức, hành động và đã đạt được những kết quả tích cực trên cả 6 lĩnh vực thuộc chương trình tổng thể CCHC nhà nước, cụ thể: 

Thứ nhất, về cải cách thể chế, thể chế pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng tiếp tục được hoàn thiện, tiệm cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành Ngân hàng trong tình hình mới. Khuôn khổ pháp luật điều hành chính sách tiền tệ ngày càng hoàn thiện, đáp ứng mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Bên cạnh đó, các cơ chế, chính sách tín dụng tiếp tục được hoàn thiện, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh các lĩnh vực hoạt động ngân hàng đã được cắt giảm mạnh mẽ từ giai đoạn triển khai Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ năm 2007 về cắt giảm thủ tục hành chính. Đặc biệt, NHNN là cơ quan đầu tiên công bố công khai cho doanh nghiệp, người dân Bộ TTHC chi tiết, đầy đủ. Từ năm 2018, NHNN đã tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa 80 trên tổng số 257 điều kiện (đạt 31%). Công tác kiểm soát quy định TTHC thường xuyên được chú trọng; giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn ISO, công khai minh bạch, đúng hạn.           

Thứ ba, về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, NHNN đã sắp xếp, điều chỉnh cơ cấu tổ chức các đơn vị, đảm bảo quyên tắc một đơn vị làm nhiều việc nhưng một việc chỉ giao cho một đơn vị chủ trì thực hiện và chịu trách nhiệm chính; đẩy mạnh phân cấp hợp lý cho các đơn vị; sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong, giảm cơ bản số lượng Cục, Chi cục, Vụ, Phòng; không còn tình trạng chồng chéo, bỏ trống về chức năng, nhiệm vụ. Về chính sách tinh giản biên chế, NHNN đã quản lý biên chế chặt chẽ và tổ chức tinh giảm được 385 chỉ tiêu biên chế đúng định hướng của Chính phủ.

Thứ tư, về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC, NHNN là cơ quan đầu tiên ban hành “Sơ đồ vị trí việc làm và bản mô tả công việc” năm 2008 và đã ban hành Danh mục công việc hoàn chỉnh trong hệ thống NHNN vào năm 2013. Đây là cơ sở để xác định biên chế, bố trí nhân sự các đơn vị phù hợp với yêu cầu công việc. NHNN cũng đã đa dạng các hình thức tuyển dụng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong thi tuyển để đảm bảo tính minh bạch, công bằng, lựa chọn được cán bộ đủ phẩm chất, năng lực...

Thứ năm, về cải cách tài chính công, NHNN đã kịp thời ban hành các văn bản quy định về chi tiêu nội bộ, định mức sử dụng, quản lý tài sản..., nâng cao tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị trong việc mua sắm, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị... đảm bảo tiết kiệm, đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu công việc...

Cuối cùng, về hiện đại hóa hành chính, NHNN đã ban hành kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam 2.0; đồng thời NHNN cũng đã đưa vào sử dụng các hệ thống công nghệ theo mô hình tập trung, hiện đại, kết nối từ trung ương đến 63 tỉnh thành phố; triển khai đồng bộ các Hệ thống thông tin phục vụ toàn diện các hoạt động nội bộ của NHNN theo kiến trúc CPĐT; Hệ thống công nghệ được đầu tư nâng cấp, mở rộng; công tác an ninh thông tin được tăng cường…

Các đại biểu tham dự hội nghị

Ghi nhận những kết quả đạt được của NHNN trong công tác CCHC, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết, NHNN là một trong những cơ quan đi đầu trong cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện đầu tư kinh doanh. Những kết quả trên của NHNN góp phần vào cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam, cụ thể: Theo báo cáo về Môi trường kinh doanh 2020 được Ngân hàng Thế giới công bố tháng 10/2019, chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam hiện xếp thứ 25/190 nền kinh tế, là chỉ số xếp thứ hạng cao nhất trong số 10 chỉ số đánh giá môi trường kinh doanh, xếp thứ 2 trong ASEAN (chỉ sau Brunei).

“Đây là một điểm sáng, thể hiện sự quyết tâm của NHNN trong việc chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận tín dụng công bằng, minh bạch”, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các lĩnh vực CCHC

Chia sẻ về định hướng giai đoạn 2020-2030, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết, NHNN sẽ tập trung triển khai liên tục và có hiệu quả các lĩnh vực CCHC nhằm kiến tạo môi trường kinh doanh nói chung và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng nói riêng ổn định, an toàn, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường thúc đẩy đầu tư sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, cụ thể:

Về lĩnh vực cải cách, hoàn thiện thể chế: Tiếp tục hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng theo định hướng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phù hợp với nguyên tắc thị trường, đảm bảo giữ an toàn, lành mạnh và ổn định của hệ thống ngân hàng, nâng cao tính công khai, minh bạch và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Về cải cách thủ tục hành chính: Cắt giảm, đơn giản hóa ít nhất 20% quy định và 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực hoạt động ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ các TTHC ngay từ khi xây dựng văn bản, đảm bảo tiết giảm tối đa chi phí đối với tổ chức, cá nhân.

Về tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa, đồng bộ các quy định về công tác cán bộ; điều chỉnh, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các đơn vị thuộc hệ thống NHNN tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đúng lộ trình Đề án tinh giản biên chế của NHNN giai đoạn 2015-2021 theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hoạt động công vụ, công chức, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đáp ứng tốt yêu cầu hoạt động công vụ; cơ cấu công chức, viên chức được bố trí theo vị trí việc làm; đa dạng hóa nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng.

Về tài chính công: Hoàn thiện các quy định của NHNN về quản lý giám sát tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp; hoàn thiện quy định về chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại các TCTD, tổ chức tài chính và doanh nghiệp do NHNN sở hữu; quy định đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc NHNN; tiếp tục thực hiện cơ chế khoán kinh phí hoạt động thường xuyên; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc tổ chức chi tiêu, mua sắm, đầu tư xây dựng, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm.

Về hiện đại hóa hành chính: Đẩy mạnh ứng dụng toàn diện công nghệ của CMCN 4.0 vào hoạt động của NHNN và TCTD, đồng thời tạo điều kiện để chuyển đổi sang mô hình chính phủ điện tử tại NHNN và mô hình ngân hàng số cho các TCTD.

Bằng sự quyết tâm chính trị trong toàn Ngành, Phó Thống đốc Đào Minh Tú tin tưởng rằng: “Ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế nói chung và hệ thống các TCTD nói riêng bằng kết quả của Đề án tái cơ cấu hệ thống ngân hàng và các chương trình CCHC”.

6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho ngành Ngân hàng trong 10 năm tới

Cơ bản nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ được NHNN nêu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình lưu ý Thống đốc cùng Ban lãnh đạo NHNN tập trung chỉ đạo ngành Ngân hàng tiếp tục triển khai một cách đồng bộ, quyết liệt và toàn diện các nhiệm vụ CCHC trọng tâm và trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, thượng tôn pháp luật và tôn trọng các quy luật thị trường, thúc đẩy đầu tư sản xuất phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế, kiến tạo môi trường kinh doanh.

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo tại hội nghị

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị NHNN lưu ý một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, coi đây là động lực, giải pháp để hoàn thành những mục tiêu đã được xác định trong Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhằm hiện đại hóa hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của NHNN và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế…

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh, tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế; đảm bảo hệ thống pháp luật ngân hàng đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng và tiền tệ trong giai đoạn tới. Tập trung vào đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Phòng chống rửa tiền... Hoàn thiện cơ chế, chính sách về thanh tra, giám sát ngân hàng, các quy định về xử lý nợ xấu; về ứng dụng các phương tiện thanh toán mới, hiện đại...

Thứ ba, tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập... Đẩy mạnh cải cách tài chính công, triển khai có hiệu quả cơ chế tự chủ về tài chính đối với từng loại hình tổ chức.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, thực hiện tốt việc xây dựng cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức…

Thứ năm, tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tổ chức triển khai có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao liên quan đến công tác cải cách TTHC, như: cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử...

Thứ sáu, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị; sử dụng hiệu quả Chỉ số CCHC trong theo dõi, đánh giá; quan tâm việc triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan của ngành ngân hàng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải CCHC....

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp thu các chỉ đạo từ Phó Thủ tướng đối với công tác CCHC của ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, các ghi nhận đánh giá của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình là nguồn động viên to lớn cho những cố gắng ngành Ngân hàng trong công tác CCHC 10 năm qua. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ban lãnh đạo của NHNN quán triệt các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực về định hướng, nhiệm vụ CCHC của ngành Ngân hàng trong thời gian tới. NHNN sẽ quyết liệt chỉ đạo các đơn vị đầu mối về công tác CCHC, cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể đối với các giải pháp được Phó Thủ tướng lưu ý.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết thêm, NHNN cũng sẽ chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành kế thừa, phát huy mạnh mẽ những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, với quyết tâm cao nhất, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ, mục tiêu đặt ra trong 10 năm tiếp theo. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành và nhiệm vụ CCHC nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong giai đoạn tới.

“Ban lãnh đạo NHNN tin tưởng rằng, với những thành tựu đã đạt được trong 10 năm qua và sự quyết tâm, nỗ lực của các đơn vị trong thời gian tới, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng và có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng đáng với lợi thế của một Bộ, ngành, luôn dẫn đầu trong công tác CCHC của Chính phủ. Góp phần giúp hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững hơn. Giúp người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn với dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, tiếp tục đóng góp tích cực vào kết quả CCHC, cũng như sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong thời gian tới”, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại hội nghị

Ngô Hải

Theo Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ (link gốc)

Theo: