Cách chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú bằng điện thoại

(Banker.vn) (thitruongtaichinhtiente.vn) - Trường hợp thay đổi về địa chỉ nơi cư trú như địa giới đơn vị hành chính, tên đơn vị hành chính, tên đường, phố, tổ dân,... thì bạn cần điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú.

Dưới đây là cách chỉnh sửa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú trên điện thoại và máy tính mà bạn có thể tham khảo.

Bước 1. Bạn truy cập vào Cổng Dịch vụ công Bộ Công An, chọn nút Mở rộng > Đăng nhập.

Ảnh: TGDD

Bước 2. Bạn chọn Đăng nhập Cổng DVC Quốc gia và đăng nhập bằng tài khoản Cổng DVC Quốc gia của mình. Nếu chưa có tài khoản, bạn nhấn Đăng ký.

Ảnh: TGDD

Bước 3. Đăng nhập thành công, bạn sẽ thấy cửa sổ Quản lý tài khoản của mình. Quay trở lại trang chủ, vuốt xuống và chọn Đăng ký, Quản lý cư trú.

Ảnh: TGDD

Bước 4. Chọn Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú > Nộp hồ sơ.

Ảnh: TGDD

Bước 5. Bạn điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ. Chọn Đồng ý và tiếp tục để hoàn tất việc nộp hồ sơ.

Ảnh: TGDD

Theo TGDD News