Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 29 - 30/3/2021

(Banker.vn) Trong các ngày 29 - 30/3/2021, các doanh nghiệp như CAP, KCE, DIG, VPD, CMF, SAS, DM7 sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

Ngày 29/3/2021:

- CTCP Nông sản thực phẩm Yên Bái (CAP) chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 40%. Thời gian thanh toán vào 28/4/2021. Với hơn 5,23 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, công ty sẽ chi khoảng 21 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Năm tài chính 2019 - 2020 (niên độ tài chính của công ty bắt đầu từ 1/0 và kết thúc vào 30/9 năm sau), công ty đạt 376 tỷ đồng doanh thu, giảm 15% so với năm trước đó. Nhờ tiết giảm sâu về chi phí nên lợi nhuận sau thuế tăng 33,8% lên trên 30 tỷ đồng. EPS đạt 5.292 đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 30/9/2020 đạt hơn 31 tỷ đồng.

- CTCP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa (KCE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 20/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Ngày 30/3/2021:

- Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp – mã chứng khoán DIG) chốt danh sách cổ đông phát hành gần 32 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 320 tỷ đồng. Dự kiến sau phát hành DIC Copr sẽ tăng vốn điều lệ từ gần 3.185 tỷ đồng hiện nay lên trên 3.500 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính ghi nhận, năm 2019 DIC Corp đạt 2.116 tỷ đồng doanh thu - giảm gần 10% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế tăng 11,7%, lên mức 372 tỷ đồng; tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 còn hơn 390 tỷ đồng.

Năm 2020 đạt 2.489 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng hơn 16% so với năm 2019. Còn lợi nhuận sau thuế tăng gấp rưỡi, lên 642 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 đạt 1.022 tỷ đồng.

- CTCP Phát triển Điện lực Việt Nam (VPD) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 20/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Thực phẩm Cholimex (CMF) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 50%. Thời gian thanh toán 10/5/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SAS) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 16/4/2021.

- CTCP Dệt may 7 (DM7) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 12/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Văn Thắng

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)