Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 24/3/2021

(Banker.vn) Trong ngày 24/3/2021, các doanh nghiệp như TLH, SFI, CX8, ACE, EPH, HTU,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 24/3/2021

- CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH) chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 9/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Đại lý vận tải Safi (SFI) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 7/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Đầu tư và xây lắp Constrexim số 8 (CX8) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 1,5%. Thời gian thanh toán 28/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Bê tông ly tâm An Giang (ACE) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 26/5/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội (EPH) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 12/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Môi trường và công trình đô thị Hà Tĩnh (HTU) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 0,64%. Thời gian thanh toán 12/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Hữu Dũng

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)