Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 23/9/2021: TMP, TMS, SBV, CAT

(BANKER.VN) Ngày 23/9/2021, các doanh nghiệp TMP, TMS, SBV, CAT,… sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu các đợt năm 2020 và 2021.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 23/9/2021: TMP, TMS, SBV, CAT
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

- CTCP Thủy điện Thác Mơ (Mã chứng khoán: TMP): Ngày 23/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để TMP chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,3%. Thời gian thanh toán 5/10/2021. Như vậy Thủy điện Thác Mơ sẽ chi khoảng 86 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó ngày 8/6 Thủy điện Thác Mơ đã chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 45% và đợt 1 tạm ứng cổ tức cũng bằng tiền tỷ lệ 15%. Như vậy tính cả đợt này Thủy điện Thác Mơ trả cổ tức năm 2020 tổng tỷ lệ 72,3%.

- CTCP Transimex (Mã: TMS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 8/10/2021.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 122 tỷ đồng.

- CTCP Siam Brothes Việt Nam (Mã: SBV) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 22/10/2021.

- CTCP Thủy sản Cà Mau (Mã: CAT) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 12/10/2021.

- CTCP Dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng công trình dầu khí biển PTSC (Mã: POS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 25/10/2021.

- CTCP Thực phẩm Bích Chi (Mã: BCF) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 5%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 8/10/2021.

- CTCP Thương mại Kiên Giang (Mã: KTC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 25/10/2021.

- CTCP Máy – Thiết bị dầu khí Đà Nẵng (Mã: DAS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/9, ngày chốt là 24/9 và thời gian thanh toán 23/10/2021.

Hoàng Quyên

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam