Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 19/3/2021

(Banker.vn) Trong ngày 19/3/2021, các doanh nghiệp như ABI, RCL, NHT, PMC, NDP,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 19/3/2021

- CTCP Bảo hiểm ngân hàng nông nghiệp (ABI) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 8/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Địa ốc Chợ Lớn (RCL) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 8/6/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa (NHT) chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 16/4/2021.

- CTCP Dược phẩm dược liệu Pharmedic (PMC) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14%. Thời gian thanh toán 5/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

- CTCP Dược phẩm 2/9 (NDP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 9/4/2021 đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Văn Thắng

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)