Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 17/9/2021: CTI, PVP, SZC, HC1, XDH

(BANKER.VN) Ngày 17/9/2021, các doanh nghiệp như CTI, PVP, SZC, HC1, XDH,… sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu các đợt năm 2020 và năm 2021.

Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 17/9/2021: CTI, PVP, SZC, HC1, XDH
Ảnh minh họa - Nguồn: Internet.

- CTCP Đầu tư phát triển Cường Thuận Idico (Mã: CTI) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 30/9/2021.

- CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (Mã: PVP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 1/11/2021.

- CTCP Sonadezi Châu Đức (Mã: SZC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 20/9/2021.

- CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (Mã: DIH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 1%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 100 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 20/11/2021.

- CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (Mã: BTP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 1.100 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 29/10/2021.

- CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (Mã: DRI) chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 3%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 5/10/2021.

- CTCP Xây dựng số 1 Hà Nội (Mã: HC1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 15/10/2021.

- CTCP Cấp nước Đồng Nai (Mã: DNW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 20/10/2021.

- CTCP Nước sạch Quảng Ninh (Mã: NQN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,65%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 20/10/2021.

- CTCP Đường sắt Yên Lào (Mã: YRC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận về 800 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/9, ngày chốt là 20/9 và thời gian thanh toán 30/9/2021.

- CTCP Xây dựng dân dụng Hà Nội (Mã: XDH) phát hành 5,46 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 50%. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

Năm 2020 HCCI bất ngờ đạt 828 tỷ đồng doanh thu, gấp 3,7 lần cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế cũng gấp 4 lần lên trên 172 tỷ đồng. EPS đạt 15.779 đồng. Tính đến 31/12/2020 HCCI còn gần 279 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 59 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và hơn 8 tỷ đồng quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu.

Hoàng Quyên

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam