Các doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức ngày 17/3/2021

(Banker.vn) Trong ngày 17/3/2021, các doanh nghiệp như HND, NHH, PDN, THP,... sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền/cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng đợt cuối năm 2019 và các đợt đầu năm 2020.

- CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 7,5%. Thời gian thanh toán vào 30/3/2021. Với 500 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Nhiệt điện Hải Phòng sẽ chi 375 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Trước đó cuối tháng 12/2/20 Nhiệt điện Hải Phòng đã chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 tỷ lệ 2,5%. Tính cả đợt này, cổ đông công ty nhận cổ tức tỷ lệ 10% cho năm 2020.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Nhiệt điện Hải Phòng đạt 10.866 tỷ đồng doanh thu - giảm 3,9% so với năm 2019; lợi nhuận trước thuế đạt 1.528 tỷ đồng - vượt đến 62% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm; lợi nhuận sau thuế đạt 1.451,7 tỷ đồng, tăng trưởng 23,8% so với cùng kỳ năm trước đó. Đây cũng là mức lãi cao nhất theo năm mà công ty đạt được.

- CTCP Nhựa Hà Nội (NHH) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 20/4/2021.

- CTCP cảng Đồng Nai (PDN) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 30/3/2021.

- CTCP Cấp nước Bạc Liêu (BLW): Ngày 17/3 là ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5,5% (01 cổ phiếu nhận 550 đồng). Thời gian thanh toán 29/3/2021.

- CTCP Thông Quảng Ninh (TQN): Ngày 17/3 là ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 46,306% (01 cổ phiếu nhận 4.630,6 đồng). Thời gian thanh toán 31/3/2021.

- CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời gian thanh toán 31/3/2021.

Đức Hậu

Theo Tạp chí Kinh tế Chứng khoán Việt Nam (link gốc)

Theo: